background

Drgania ogólne

Pomiary według normy ISO 2631-1

Pomiar drgań ogólnych dotyczy wibracji transmitowanych do ciała człowieka poprzez różnego rodzaju oparcia, np. siedziska, oparcia siedzeń w okolicach miednicy i pleców, ale także przez podłogę do stóp. Drgania ogólne występują głównie w pojazdach mechanicznych (samochody, ciężarówki, statki, samoloty, pojazdy specjalne), ale także źródłem drgań mogą być duże maszyny, które transmitują drgania przez inne powierzchnie, np. przez podłogi.

Norma ISO 2631-1 definiuje metody pomiarowe drgań ogólnych w zależności czy są one wykonywane w celu oceny narażenia zdrowia, komfortu czy percepcji osoby narażonej na oddziaływanie drgań. Pomiar drgań jest oparty na wartościach RMS przyspieszeń drgań w zakresie częstotliwości od 0.5 Hz do 80 Hz. Jeżeli ocena dotyczy ryzyka wystąpienia choroby lokomocyjnej, wówczas drgania ocenia się w zakresie częstotliwości od 0.1 Hz do 0.5 Hz.

Mierniki drgań ogólnych powinny spełniać wymagania normy ISO 8041-1.

ISO 2631-1

Metodologia

Pomiary drgań ogólnych wykonywane są względem osi układu współrzędnych X,Y,Z , których początek znajduje się w miejscu kontaktu z powierzchnią wibrującą, gdzie drgania są transmitowane do ciała człowieka.

W przypadku osób w pozycji siedzącej, ISO 2631-1 wskazuje na trzy główne miejsca kontaktu z powierzchnią wibrującą: siedzisko, oparcie oraz stopy. Przetwornik drgań (akcelerometr siedziskowy) powinien być umiejscowiony w miejscu kontaktu, a w przypadku twardych powierzchni akcelerometr z odpowiednim obciążeniem (np. 2.5 kg) powinien być umiejscowiony blisko miejsca kontaktu, np. 10 cm od stóp.

Czas pomiaru powinien być na tyle długi, aby reprezentował typowe narażenie pracownika na drgania. W trakcie pomiaru mierzony jest  dzienny poziom ekspozycji na drgania A(8), wyrażony jako średnioważony najwyższy poziom przyspieszenia drgań RMS wyznaczany w trzech osiach, z uwzględnieniem czynnika ważącego (1.4 ax, 1.4 ay, az). Użycie współczynnika 1.4 w osiach x, y jest związane z większym ryzykiem negatywnych efektów drgań w osi poziomej aniżeli w osi pionowej człowieka.

W przypadku drgań impulsowych, czyli charakteryzujących się współczynnikiem szczytu PEAK/RMS większym niż 9 , obliczana jest również dawka drgań VDV, a następnie wyznaczane jest A(8) na jej podstawie i porównywane z limitami wskazanymi w dyrektywie drganiowej.

Aparatura

Pomiarowa

human-vibration-meter

Miernik drgań ogólnych

Miernik drgań ogólnych z siedziskowym przetwornikiem drgań zgodny z ISO 8041 i ISO 2631-1

Dozymetr drgań ogólnych

Miernik drgań zintegrowany z przetwornikiem siedziskowym zgodny z ISO 8041 i ISO 2631-1

building-acoustic-app

Aplikacja mobilna

Aplikacja Asystent pozwala kontrolować pomiar, sygnalizuje alarmy i pełni funkcję wyświetlania wyników bieżących.

Zastosowanie klasycznych mierników drgań takich jak SV106, daje możliwość skonfigurowania pomiarów zarówno do pomiarów drgań miejscowych, jak i ogólnych. W konsekwencji interfejs jest bardziej rozbudowany, a sam pomiar wymaga obecności specjalisty w dziedzinie pomiarów.

Zastosowanie dozymetrów drgań takich jak SV100A,  pozwala na bezobsługowy pomiar narażenia na drgania zarówno na siedzisku, jak i oparciu siedzenia. Dozymetr jest prosty w obsłudze, interfejs to mały wyświetlacz i cztery przyciski. Za pomocą komunikacji Bluetooth, wyniki z dozymetru są dostępne w aplikacji  mobilnej Asystent, która pozwala również kontrolować pomiar (start/stop). Dodatkowo, aplikacja wysyła alarmy i pozwala na dodawanie notatek do pomiaru. Unikalną funkcjonalnością aplikacji jest możliwość dodania współrzędnych GPS do zapisu historii czasowej, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja warunków drogowych i prędkości pojazdu.

Porozmawiajmy

O drganiach
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Polecane

  Produkty

  Filmy

  Video

  processing...