Ask for price

Stacja monitoringu drgań budynków i hałasu

SV 258 PRO

SV258 PRO Stacja monitoringu drgań i hałasu jest dedykowaną stacją do pomiarów drgań budynków i gruntu, która wykorzystuje metody oparte na wyznaczaniu PPV oraz Częstotliwości dominującej. Stacja posiada dwa niezależne kroki zapisu wyników, co pozwala na równoczesny pomiar wpływu drgań na ludzi w budynkach. Dodatkowo, system pozwala na jednoczesny zapis z pomiarów hałasu w Klasie 1.

Użytkownicy mogą korzystać z predefiniowanych ustawień zgodnych z powszechnie stosowanymi normami, takim jak DIN 4150-3 lub BS 7385-2 lub skonfigurować własną krzywą odniesienia opartą na analizie FFT lub 1/3-oktawy zgodnie z lokalnymi normami.

Zapis sygnału czasowego drgań w formacie WAV pozwala na analizę zapisanego sygnału w programie SvanPC++. Specjalny moduł Building Vibration pozwala na wyznaczenie wartość RMS oraz Peak w pasmach 1/3-oktawowych oraz naniesienie tych wartości na krzywe zgodne z aktualnymi normami PN-B-02170 oraz PN-B-02171.

Wbudowany modem GSM przesyła dane pomiarowe do serwera SvanNET, gdzie użytkownik ma dostęp do bieżących danych, plików z danym historycznymi i może wygenerować raport w pomiarów. System generuje powiadomienia SMS i E-mail, a także alarmy wizualne i dźwiękowe dzięki opcjonalnej lampie alarmowej. Alarmy można skonfigurować wg wartości PPV, Leq, a także wg krzywych normowych (np. DIN 4150-3) lub niestandardowych opartych na wartościach FFT lub 1/3-oktawy.

SV258 PRO Stacja monitoringu drgań i hałasu jest systemem opartym na czterokanałowym analizatorze drgań i hałasu Klasy 1. Mobilna, wyposażana w akumulator, stacja może być wykorzystywana do różnych aplikacji monitorujących, jak monitoring placów budów, robót tunelowych czy strzałowych. Walizka o stopniu ochrony IP65 zawiera akumulator, którego czas pracy można łatwo wydłużyć, podłączając zasilanie prądu stałego, akumulator zewnętrzny lub mały panel słoneczny. Inteligenta jednostka ładująca umożliwia korzystanie z panelu słonecznego bez drogich kontrolerów.

SV258 PRO Stacja monitoringu drgań zabudowana jest w walizce wyposażonej w bardzo wytrzymałe, wodoszczelne złącza (standard wojskowy) i w zewnętrzny zasilacz (IP65). System wykorzystuje hermetyczny, niskoszumny, trójosiowy przetwornik piezoelektryczny, umożliwiający prace w środowisku zewnętrznym. Wszystkie akcesoria systemu mieszczą się w drugiej wodoodpornej walizce.

SV258PRO Stacja monitoringu drgań
Drgania budynków
separator
SV279PRO Noise Monitoring Station
Pomiary w środowisku
separator

Norma DIN 4150-3

Główne

Zastosowanie

background

Drgania gruntu i budynków

Bezobsługowy monitoring drgań i hałasu

SV 258 PRO zostało wyposażone w dedykowany program wewnętrzny, który umożliwia pomiar drgań zgodnie z wytycznymi standardów opartych na analizie FFT (np. DIN 4150-3) ale również opartych na analizie tercjowej (np. polskie normy). Stacja używa trójosiowego czujnika przyspieszenia drgań, dzięki czemu wyniki pomiaru mogą być prezentowane zarówno w przyspieszeniu jak i prędkości drgań. Zdalna obsługa oraz wbudowane alarmy pozwalają na bezobsługowy monitoring drgań budynków.
Czytaj więcej
SVANTEK SV258 PRO

Filmy

Video

SV 258 PRO Stacja monitoringu drgań i hałasu

SV 258 PRO Stacja monitoringu drgań i hałasu

Zestaw SV 258 PRO składa się z dwóch wodoodpornych walizek. Głównym urządzeniem jest wodoodporna walizka zawierająca wewnętrzny akumulator 17 Ah, kontroler dopowiadający za zasilanie i komunikację oraz modem GSM. Miernik drgań i poziomu dźwięku Klasy 1 SVAN 958A jest zainstalowany wewnątrz głównej walizki. Ładowarka zewnętrzna i przetwornik drgań są umieszczone wewnątrz drugiej walizki transportowej. Zestaw zawiera licencję na oprogramowanie SvanPC ++ i konto podstawowe SvanNET. Każdy zestaw posiada fabryczny certyfikat kalibracji i KARTĘ GWARANCYJNĄ 36 MIESIĘCY.

Zobacz akcesoria

SvanNET Subskrypcja dla konta z 1 stacją - rok

SvanNET Subskrypcja dla konta z 1 stacją - rok

SvanNET Subskrypcja dla konta z 1 stacją - rok

SVANNET_5A - SvanNET Subskrypcja dla konta z 5 stacjami - 1 rok

SVANNET_5A - SvanNET Subskrypcja dla konta z 5 stacjami - 1 rok

SvanNET Subskrypcja dla konta z 5 stacjami - rok

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.


   Liczba produktów w Twoim zapytaniu (1)

   Wybierz datę prezentacji DEMO:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.


   Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

   Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

   Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

   ]

   Powiązane

   Pliki

   processing...