Konsultanci Svantek

Eksperci akredytowanego laboratorium pomiarowego Svantek

continuous noise monitoring
noise barriers in city
halas komunikacyjny pomiary
sound level meter traffic noise
Svantek Konsultanci Logo

Kim są konsultanci Svantek?

Jesteśmy częścią firmy SVANTEK, należącego do światowej czołówki producenta instrumentów do pomiaru hałasu i wibracji, takich jak stacje monitorowania hałasu, mierniki poziomu dźwięku, dozymetry hałasu i wiele innych. Dzięki wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń oraz dostępowi do najnowszej aparatury pomiarowej jesteśmy w stanie świadczyć najwyższej jakości usługi pomiarowe, analityczne i szkoleniowe na terenie kraju i za granicą. Nasz zespół, składający się ze specjalistów w wielu dziedzinach pomoże dopasować optymalne rozwiązania problemów i wyzwań z zakresu akustyki i wibroakustyki stających przed naszymi Klientami.

svantek consultants measurements

Doświadczenie w pomiarach

Nasi eksperci mają bogate doświadczenie i głębokie zrozumienie elektroakustyki, połączone z biegłością w najnowszych technologiach pomiarowych. 

 

measurement specialists

Laboratorium nowej generacji

Nasze nowoczesne laboratorium może pochwalić się zespołem elitarnych specjalistów w dziedzinie pomiarów hałasu i wibracji. 

 

Zapytaj o ofertę na pomiary

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat pomiarów hałasu i drgań. 

   

  Celem laboratorium jest:

  • Zapewnienie dokładności i spójności wszystkich pomiarów w ramach systemu SI
  • Utrzymywanie rzetelności, bezstronności i poufności w usługach i relacjach z klientami
  • Budowanie zaufania i satysfakcji klienta poprzez terminowe, wysokiej jakości usługi
  • Unikanie wszelkich działań, które mogłyby naruszyć kompetencje i bezstronność pracowników
  • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i umiejętności pracowników

   

  Cele osiągamy przez:

  • Rozwijanie swojej bazy technicznej i stosowanie najnowszych metod pomiarowych
  • Przestrzeganie uzgodnionych metod i wymagań klienta
  • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych
  • Monitorowanie jakości pomiarów i uwzględnianie opinii klientów
  • Wspieranie zadowolenia i rozwoju zawodowego pracowników
  • Doskonalenie systemu zarządzania pod kątem skuteczności i wydajności.

   

  Certyfikaty akredytacyjne

  processing...