laboratorium wzorcujące

Wzorcowania

Laboratorium Wzorcujące

Posiadamy akredytację PN-EN ISO/IEC 17025.

Naszą dewizą jest zapewnienie najwyższej jakości usług kalibracji mierników hałasu i drgańw możliwie najkrótszym czasie. Każde urządzenie pomiarowe produkowane przez firmę SVANTEK może zostać dostarczone do klienta ze świadectwem wzorcowania wydanym przez Laboratorium Wzorcujące SVANTEK. Laboratorium posiada akredytację POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI o numerze AP 146 oraz certyfikat ILAC MRA. Zakres akredytacji obejmuje wzorcowania z dziedziny akustyki i drgań. Laboratorium wzorcujące ma możliwości przeprowadzania pomiarów w komorze bezechowej i komorze klimatycznej.

Usługi wzorcowania

Mierników hałasu i drgań

Napisz lub zadzwoń: 22 51 88 360

Zamów wzorcowanie

laboratorium wzorcujące
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Nasi Klienci

  Doceniają

  Najwyższy poziom usług

  Gwarancją jakości i utrzymania wysokich standardów jest system zarządzania Laboratorium zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

   

   

  Krótkie terminy

  Automatyzacja procesów wzorcowania gwarantuje nie tylko precyzję ale również krótsze terminy wzorcowania.

   

   

  Wysokie kompetencje

  Odróżnia nas ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania i zwiększanie jego skuteczności wraz z podnoszeniem kompetencji pracowników.

   

   

  Bezpośredni kontakt

  Specjaliści wykonujący wzorcowania posiadają dużą wiedzę na temat mierników i ich zastosowania co doceniają nasi Klienci.

   

   

  Najnowsze technologie

  Marka Svantek zapewnia dostęp do najnowszych technologii oraz bezpośredni kontakt z działem serwisu firmy.

   

   

  Zamówienie

  Wzorcowania

  Aby mieć pewność, iż Państwa sprzęt pomiarowy spełnia najwyższe standardy zaleca się, aby wyposażenie do pomiaru akustyki i drgań wzorcować co najmniej raz na dwa lata w laboratorium akredytowanym.

  Wszelkie oprzyrządowanie wykorzystywane do tego procesu w naszym laboratorium posiada aktualne świadectwa wzorcowania i kalibracji wystawione przez laboratoria akredytowane zgodnie z ISO 17025. Dowodem potwierdzającym, że Państwa sprzęt spełnia wymagania, są wydawane przez nasze Laboratorium świadectwa wzorcowania.

   

   

  Wzorcowania i pomiary wykonujemy dla Klientów krajowych i zagranicznych. Świadectwa wzorcowania wystawiamy w języku polskim, angielskim, jak również francuskim, włoskim i węgierskim.

  Laboratorium aktywnie uczestniczy w badaniach prototypów urządzeń pomiarowych przy współpracy z Głównym Urzędem Miar (GUM), Centro Español de Metrología (CEM) z Hiszpanii, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) z Niemiec oraz Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) z Francji.

   

   

  Wzorcujemy mierniki wszystkich producentów:

  wzorcowania mierników poziomu dźwięku i drgań

   

   

  wzorcowania kalibratorów akustycznych i drganiowych

   

   

  wzorcowania mikrofonów i czujników drgań

   

   

  wzorcowania filtrów pasmowych

   

   

  wzorcowania dozymetrów hałasu

   

   

  Korzystając z naszej oferty otrzymujesz:

  Krótki czas oczekiwania na wykonanie usługi ze względu na automatyzację pomiarów

   

   

  Konkurencyjne ceny

   

   

  Serwis na miejscu

   

   

  Doświadczony personel z niezbędnymi szkoleniami

   

   

  Dobry kontakt w sprawach dostaw czy odbiorów osobistych

   

   

  Fachowo doradztwo w sprawie zakresu wzorcowania

   

   

  processing...