Wzorcowanie Kalibratorów Drgań Mechanicznych

Wzorcowanie kalibratorów drgań mechanicznych wykonuje się na potrzeby poznania dokładnej wartości przyspieszenia, częstotliwości oraz wartości zniekształceń całkowitych wraz z odpowiednimi niepewnościami.

Po co wzorcować kalibratorów drgań mechanicznych?

Wzorcowanie kalibratorów drgań mechanicznych wykonuje się na potrzeby poznania dokładnej wartości przyspieszenia, częstotliwości oraz wartości zniekształceń całkowitych wraz z odpowiednimi niepewnościami. Korzystanie z wzorcowanego kalibratora drgań mechanicznych pozwala na zachowanie spójności pomiarowej wraz z głównym wzorcem jednostki. Użytkownik miernika drgań powinien przed pomiarem oraz po pomiarze kalibrować tor pomiarowy. Do kalibracji wymagany jest kalibrator drgań mechanicznych o znanych parametrach.

wzorcowanie kalibratorów drgań mechanicznych
iso 8041 vibration calibrators

Zgodnie z jaką normą są wzorcowane kalibratory drgań mechanicznych w SVANTEK?

Laboratorium wzorcujące SVANTEK wzorcuje kalibratory drgań mechanicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 8041:2017 „Drgania mechaniczne działające na człowieka — Mierniki”. Norma ta dotyczy mierników drgań działających na człowieka, jednak w załączniku A do tej normy sprecyzowano wymagania oraz granice dopuszczalne dotyczące kalibratorów drgań mechanicznych.

Jakie wartości są mierzone podczas wzorcowania?

Podczas wzorcowania kalibratorów drgań mechanicznych wyznaczane są przyspieszenie, częstotliwość oraz zniekształcenia generowanych drgań. Na potrzeby pomiaru drgań ogólnych działających na człowieka najczęściej wzorcuje się dla częstotliwości 16 Hz z przyspieszeniem 1 m/s2, zaś dla drgań miejscowych działających na człowieka powinno to być 80 Hz z przyspieszeniem 10 m/s2. Kalibratory drgań firmy SVANTEK pozwalają także na generowanie drgań o częstotliwości 160 Hz i 630 Hz. Takie częstotliwości również można wywzorcować. Wzorcowanie musi być wykonane w odpowiednich warunkach środowiskowych – dla temperatury powinno być to od 20 do 26 st. C, dla wilgotności od 25% do 70%, dla ciśnienia od 970 hPa do 1050 hPa. Warunki te kontrolowane są przed serią pomiarów, a także po niej.

Jakie informacje można znaleźć na świadectwie wzorcowania kalibratora drgań mechanicznych?

Na świadectwie wzorcowania znajdują się informacje o kliencie zlecającym wzorcowanie, o typie oraz numerze seryjnym wzorcowanego kalibratora i data wykonania wzorcowania. Świadectwo ma unikalny numer oraz jest powiązane z procedurą pomiarową opracowaną w oparciu o odpowiednie normy. Na świadectwie są także wyszczególnione warunki meteorologiczne, w których została przeprowadzona procedura wzorcowania. Na drugiej stronie świadectwa w formie tabelarycznej przedstawiono wyniki wzorcowania wraz z niepewnościami.

Ile trwa wzorcowanie kalibratorów drgań w laboratorium SVANTEK?

Kalibrator drgań mechanicznych, tak jak i inny sprzęt dostarczany do laboratorium, musi uzyskać równowagę klimatyczną. Na potrzeby pomiaru jednej częstotliwości kalibratora drgań wykonuje się kolejno 10 serii pomiarowych. Każda kolejna częstotliwość to kolejne serie pomiarowe. Zwykle na wywzorcowanie kalibratora klient czeka od 2 do 3 dni roboczych. 

ile kosztuje wzorcowanie kalibratora akustycznego

Ile kosztuje wzorcowanie kalibratora drgań?

Cena za wzorcowanie kalibratora drgań mechanicznych jest zależna od ilości par częstotliwość-przyspieszenie, które chcemy wzorcować. Im więcej tych par tym większa cena za wzorcowanie. Kalibratory są wyceniane indywidualnie. Oprócz kalibratorów firmy SVANTEK wzorujemy też kalibratory innych producentów.  

Zapytaj o ofertę na
Wzorcowanie Kalibratora

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat wzorcowania. 

  processing...