Wzorcowanie Mierników Drgań Oddziałujących na Człowieka

Wzorcowanie mierników drgań oddziałujących na człowieka: mierniki drgań mechanicznych miejscowych i drgań ogólnych.

Po co wzorcować przetworniki drgań oddziałujących na człowieka?

Drgania oddziałujące na człowieka dzielą się na dwie grupy – drgania ogólne oraz drgania miejscowe. Miernik do pomiaru tego typu drgań wyposażony jest zwykle w dwa trzyosiowe przetworniki drgań. Jeden z tych przetworników jest dostosowany do pomiaru drgań miejscowych, ma zatem odpowiedni kształt umożliwiający mocowanie go na uchwytach przyrządów drgających. Drugi z przetworników jest przetwornikiem siedziskowym stosowanym do pomiaru drgań ogólnych – czyli drgań przenoszonych przez nogi, miednicę lub plecy. Mierniki drgań mechanicznych działających na człowieka służą głównie do pomiaru drgań na stanowiskach pracy. Aby znać dokładne parametry tych mierników należy je wzorcować. Ponadto w przypadku laboratoriów badawczych akredytowanych konieczne jest zachowanie spójności pomiarowej, na co pozwala wzorcowanie sprzętu.

wzorcowanie mierników drgań oddziałujących na człowieka
miernik drgań ludzkich

Zgodnie z jaką normą są wzorcowane mierniki drgań ludzkich w SVANTEK?

W laboratorium wzorcującym SVANTEK wzorcowane są mierniki drgań działających na człowieka zgodnie z PN-EN ISO 8041-1:2017 „Drgania mechaniczne działające na człowieka. Mierniki. Część 1: Mierniki drgań do zastosowań ogólnych”. Parametry miernika są oceniane zgodnie z wymaganiami powyższej normy.

Jakie wartości są mierzone podczas wzorcowania?

Podczas wzorcowania wyznacza się czułość obu przetworników, dokładność wskazania przy częstotliwości odniesienia, częstotliwościowe charakterystyki korekcyjne i odpowiedzi częstotliwościowe, liniowość amplitudową, szumy przyrządu, sygnalizacja przesterowania, przesłuchy międzykanałowe oraz urządzenie do odmierzania czasu wewnątrz miernika. Wszystkie te pomiary wykonuje się uwzględniając drgania miejscowe z przetwornikiem dedykowanym od tych drgań  i drgania ogólne z przetwornikiem siedziskowym.

Jakie informacje można znaleźć na świadectwie wzorcowania mierników drgań mechanicznych działających na człowieka?

Na pierwszej stronie świadectwa wzorcowania znajdują się informacje o kliencie zlecającym wzorcowanie, o warunkach meteorologicznych panujących w laboratorium podczas pomiaru oraz o dacie wykonania pomiarów. Pozostałe strony świadectwa to wyniki pomiarów przedstawione w formie tabelarycznej wraz z niepewnościami.

wzorcowanie miarnika świadectwo wzorcowania

Ile trwa wzorcowanie mierników drgań ludzkich w laboratorium SVANTEK?

Wzorcowanie mierników drgań ludzkich jest dość czasochłonne. Pomiary dla niskich częstotliwości potrzebują dłuższego czasu uśredniania. Ponadto w ramach wzorcowania mierników drgań oddziałujących na człowieka wykonuje się duża ilość pomiarów. Przetworniki są zwykle trójosiowe – w związku z tym pomiary muszą być wykonywane w każdej z osi. Dla wszystkich osi są badane błąd wskazania, charakterystyka oraz liniowość. Przez dużą ilość pomiarów czas wzorcowania miernika drgań ludzkich z dwoma przetwornikami może trwać nawet do 3-4 dni roboczych. Do tego czasu trzeba doliczyć także kilka godzin, które sprzęt musi przeleżeć na półce laboratorium aby mógł być mierzony ze względu na stan równowagi klimatycznej.

Zapytaj o ofertę na
Wzorcowanie Miernika Drgań

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat wzorcowania. 

  processing...