Wzorcowanie Przetworników Drgań Mechanicznych

Wzorcowanie Przetworników Drgań Mechanicznych wyznacza czułość przetwornika wraz z niepewnością w oparciu o powiązanie tej czułości z głównym wzorcem jednostki miary. 

Po co wzorcować przetworniki drgań mechanicznych?

Podobnie jak i inne wzorcowania, przetworniki drgań wzorcujemy na potrzeby zachowania spójności pomiarowej, do której zobowiązane są laboratoria akredytowane. Na podstawie certyfikatu wzorcowania możemy poznać czułość przetwornika wraz z niepewnością w oparciu o powiązanie tej czułości z głównym wzorcem jednostki miary. 

wzorcowanie przetworników drgań

Zgodnie z jaką normą są wzorcowane przetworniki drgań w SVANTEK?

W laboratorium wzorcującym SVANTEK przetworniki drgań mechanicznych wzorcowane są metodą porównawczą zgodnie z ISO 16063-21:2003 „Methods for the calibration of vibration and shock transducers — Part 21: Vibration calibration by comparison to a reference transducer”. Laboratorium wzorcuje przetworniki ładunkowe i przetworniki typu IEPE. Wzorcowanie może odbywać się w zakresie od 0,5 Hz do 2000 Hz. Przetworniki ładunkowe powinny mieć czułość od 0,1 do 1000 pCm-1s2, zaś przetworniki IEPE od 0,1 do 1000 mVm-1s2.

Jakie wartości są mierzone podczas wzorcowania?

Podczas wzorcowania przetworników drgań mechanicznych wyznacza się czułość przetwornika badanego w porównaniu do znanej czułości przetwornika wzorcowego. Oba przetworniki umieszcza się w jednej osi na wzbudniku drgań. Przetworniki dokręcane są z odpowiednim momentem dokręcenia lub przyklejane na wosk. Jeżeli przetwornik jest trójosiowy to procedurę pomiarową powtarza się w każdej osi.

Jakie informacje można znaleźć na świadectwie wzorcowania przetwornika drgań mechanicznych?

Na pierwszej stronie świadectwa wzorcowania znajdują się informacje o dacie wzorcowania, warunkach meteorologicznych panujących w laboratorium podczas wzorcowania, kliencie zgłaszającym przyrząd do wzorcowania oraz o wykorzystanej metodzie pomiarowej. Na kolejnych stronach świadectwa znajdują się wartości przyspieszenia, częstotliwości oraz zmierzone wartości czułości w danych punktach. Te dane wraz z niepewnościami zebrane są w formie tabelarycznej. Pod tabelami można znaleźć też informację czy pomiary były wykonane w płaszczyźnie poziomej lub pionowej oraz w jaki sposób przetwornik był przymocowany do wzbudnika.

świadectwo wzorcowanie kalibratora akustycznego

Ile trwa wzorcowanie przetworników drgań mechanicznych w laboratorium SVANTEK?

Czas wzorcowania przetwornika drgań mechanicznych zależy od ilości punktów pomiarowych oraz od tego czy badany przetwornik jest przetwornikiem trójosiowym czy jednoosiowym. Wzorcowanie przetwornika trójosiowego może maksymalnie trwać kilka dni roboczych. Dodatkowym elementem wydłużającym czas pobytu przetwornika w laboratorium jest fakt, że przetwornik jest gotowy do wzorcowania dopiero po osiągnięciu stanu równowagi klimatycznej w laboratorium.

ile kosztuje wzorcowanie kalibratora akustycznego

Ile kosztuje wzorcowanie przetwornika drgań mechanicznych?

Ceny wzorcowania przetworników drgań mogą się różnić w zależności od ilości punktów pomiarowych oraz ilości osi przetwornika.

Zapytaj o ofertę na
Wzorcowanie Przetwornika Drgań

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat wzorcowania. 

  processing...