Wzorcowanie Mierników Drgań Maszyn

Wzorcowanie mierników drgań maszyn jest konieczne w przypadku pomiarów akredytowanych do zachowania spójności pomiarowej.

Po co wzorcować mierniki drgań maszyn?

Mierniki drgań maszyn wykorzystywane są głównie do badania drgań w warunkach przemysłowych. Mierniki te nie muszą być tak precyzyjnie kontrolowane jak mierniki drgań oddziałujących na ludzi. Tego typu miernikami można badać drgania generowane przez maszyny na placach budowy czy inne drgania generowane do środowiska. Wzorcowanie mierników drgań maszyn jest konieczne w przypadku pomiarów akredytowanych do zachowania spójności pomiarowej. Ponadto dzięki wynikom wzorcowania możliwe jest dokładne wyznaczenie badanych wartości drgań, ponieważ znany jest błąd wprowadzany przez tor pomiarowy.

wzorcowanie mierników drgań maszyn

Zgodnie z jaką normą są wzorcowane mierniki drgań maszyn w SVANTEK?

W laboratorium wzorcującym SVANTEK wzorcowanie miernika drgań maszyn polega na wzorcowaniu przetwornika dołączonego do dostarczanego miernika. Przetworniki są wzorcowane metodą porównawczą zgodną z ISO 16063-21:2003 „Methods for the calibration of vibration and shock transducers — Part 21: Vibration calibration by comparison to a reference transducer”. Zaś w następnym kroku wyznacza się błąd miernika wraz z dołączonym przetwornikiem.

Jakie wartości są mierzone podczas wzorcowania?

Podczas wzorcowania wyznaczana jest czułość przetwornika drgań dołączonego do miernika drgań maszyn, a następnie wyznaczany jest błąd miernika z przetwornikiem dla wybranej częstotliwości. Laboratorium wzorcujące SVANTEK wzorcuje te zestawy w zakresie od 0,5 Hz do 2000 Hz.

Jakie informacje można znaleźć na świadectwie wzorcowania mierników drgań maszyn?

Na pierwszej stronie świadectwa wzorcowania można znaleźć informacje o kliencie zlecającym, warunkach meteorologicznych panujących w laboratorium podczas pomiaru, o metodzie pomiarowej oraz o dacie pomiaru. Na pozostałych stronach dokumentu znajdują się czułości przetwornika dla wybranych częstotliwości oraz błędy przetwornika z miernikiem także dla częstotliwości wybranych przez klienta.

Ile trwa wzorcowanie miernika drgań maszyn w laboratorium SVANTEK?

Wzorcowanie mierników drgań mechanicznych może trwać od jednego do kilku dni roboczych. Czas ten zależy od ilości osi przetwornika oraz od częstotliwości dla których wykonane ma być wzorcowanie. Zwykle wzorcowanie takie wykonuje się dla tych częstotliwości, które miernik ma mierzyć docelowo. Laboratorium wzorcujące SVANTEK oprócz mierników drgań produkowanych przez SVANTEK wzorcuje też mierniki innych producentów.

Ile kosztuje wzorcowanie miernika drgań maszyn?

Cena wzorcowania miernika drgań maszyn może się różnić w zależności od ilości częstotliwości, które mają być wzorcowane oraz od ilości osi przetwornika badanego.

Zapytaj o ofertę na
Wzorcowanie Miernika Drgań

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat wzorcowania. 

  processing...