konsultanci svantek logo

Wzorcowanie Mierników Poziomu Dźwięku

W laboratorium wzorcującym SVANTEK wykonywane jest  wzorcowanie mierników poziomu dźwięku Norsonic, NTI Audio, Bruel & Kjaer czy Sonopan

Po co wzorcować mierniki poziomu dźwięku?

Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku jest konieczne dla laboratoriów posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji ze względu na obowiązek zachowania spójności pomiarowej z głównym wzorcem jednostki. Rozporządzenia związane z pomiarami hałasu oraz emisji hałasu zobowiązują poszczególne laboratoria badawcze do regularnego wzorcowania sprzętu pomiarowego. Ponadto znając dokładne parametry miernika, który służy do wyznaczania poziomu hałasu lub drgań, można te wartości wyznaczać w bardzo precyzyjny sposób. Znając na przykład liniowość miernika możliwe jest skorygowanie poziomu, który miernik wskazuje dla poszczególnych pomiarów.

iec 61672-3 sound level meters

Zgodnie z jaką normą są wzorcowane mierniki poziomu dźwięku w SVANTEK?

Mierniki poziomu dźwięku w laboratorium wzorcującym SVANTEK są wzorcowane zgodnie z normą PN-EN 61672-3 „Elektroakustyka. Mierniki poziomu dźwięku. Część 3: Badania okresowe”. Możliwe jest wzorcowanie zgodne z wydaniem normy z roku 2007 lub z roku 2014. W laboratorium przyjęto zasadę wzorcowania mierników zgodnie z posiadanym zatwierdzeniem typu. Jeżeli miernik posiada zatwierdzenie typu na normę PN-EN 61672-3:2007 wtedy wzorcowanie następuje zgodnie z wytycznymi tej normy. Mierniki takie jak SVAN 971, SVAN 979, SVAN 977 posiadają już zatwierdzenia typu na nowsze wydanie normy, dlatego wzorcowane są zgodnie z nowymi wytycznymi.

Jakie wartości są mierzone podczas wzorcowania?

Ilość wartości wyznaczonych podczas wzorcowania miernika poziomu dźwięku jest bardzo duża. Wszystkie te wartości są jednak kluczowe do poprawnego działania miernika do zapewnienia spójności pomiarowej. Aby miernik mógł być wywzorcowany musi być całkowicie sprawny i nieuszkodzony. W ramach wzorcowania wyznaczane są parametry akustyczne miernika – takie jak charakterystyka miernika wraz z mikrofonem czy szumy akustyczne układu, ale także parametry elektryczne – takie jak liniowość, szumy elektryczne, stabilność długoterminowa, odpowiedź na impuls tonowy, szczytowy poziom dźwięku, wskaźnik przesterowania i inne. Pomiary pozwalają zagwarantować poprawność działania miernika w całym jego zakresie używalności. Między wydaniem normy z 2017 roku, a tym z 2007 roku istnieją niewielkie różnice w pomiarach. Wzorcowanie musi być wykonane w odpowiednich warunkach środowiskowych – dla temperatury powinno być to od 20 do 26 st. C, dla wilgotności od 25% do 70%, dla ciśnienia od 970 hPa do 1050 hPa. Warunki te kontrolowane są przed serią pomiarów, a także po niej.

halas przemyslowy sprzet pomiarowy

Jakie informacje można znaleźć na świadectwie wzorcowania miernika poziomu dźwięku?

Świadectwo wzorcowania zawiera kompletne informacje o przeprowadzonym wzorcowaniu. Posiada indywidualny numer świadectwa, datę wydania, datę pomiarów oraz typ i numer seryjny miernika, przedwzmacniacza oraz mikrofonu. Wszystkie te trzy elementy tworzą komplet. Ponadto na świadectwie można znaleźć informacje o warunkach meteorologicznych panujących w laboratorium podczas pomiarów. Wyniki wszystkich pomiarów wraz z niepewnościami przedstawione są w formach tabelarycznych. Dla mierników z zatwierdzeniem typu świadectwa wzbogaca się o formułę określającą zgodność z wymaganiami normy.

Ile trwa Wzorcowanie Mierników Poziomu Dźwięku?

Na wzorcowanie miernika poziomu dźwięku składa się bardzo wiele pomiarów. Sprzęt po dotarciu do laboratorium powinien uzyskać odpowiednią temperaturę, która panuje wewnątrz. Zwykle wzorcowanie trwa kilka godzin. Z powyższych powodów wzorcowanie miernika poziomu dźwięku zazwyczaj trwa od dwóch do trzech dni roboczych. Pomiary wykonywane są z należytą starannością, są także wielokrotnie powtarzane.

Czy laboratorium wzorcujące SVANTEK wzorcuje inne marki mierników?

Tak, w laboratorium wzorcującym SVANTEK wykonywane są także wzorcowania mierników Norsonic, NTI Audio, Bruel & Kjaer czy Sonopan. Czas wzorcowania mierników innych firm nie różni się od czasu wzorcowania mierników SVANTEK, cena także pozostaje taka sama.

Ile kosztuje Wzorcowanie Mierników Poziomu Dźwięku?

Koszt wzorcowania miernika poziomu dźwięku jest zależny od ilości zakresów liniowości, które mają być zmierzone. Mierniki produkowane przez SVANTEK posiadają jeden lub dwa zakresy liniowości.Mierniki takich producentów jak na przykład Sonopan mogą posiadać nawet 4 zakresy liniowości. Każdy kolejny zakres liniowości jest dodatkowo płatny. W miernikach poziomu dźwięku możliwe jest także wzorcowanie filtrów pasmowych oktawowych lub tercjowych. 

Zapytaj o ofertę na
Wzorcowanie Miernika Dźwięku

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat wzorcowania. 

  processing...