Wzorcowanie Dozymetrów Hałasu

 Wzorcowania indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk zgodnie z PN-EN 61252

Po co wzorcować indywidualne mierniki ekspozycji na dźwięk?

Indywidualne mierniki ekspozycji na dźwięk czyli tzw. dozymetry hałasu podobnie jak inny sprzęt pomiarowy wymagają wzorcowania na potrzeby zapewnienia spójności pomiarowej dla pomiarów akredytowanych. Dozymetry akustyczne najczęściej wykorzystywane są na stanowiskach pracy gdzie pracownicy narażeni są na zbyt wysoki poziom hałasu. Gwarancją prawidłowego pomiaru wykonanego przez dozymetr jest właśnie świadectwo wzorcowania. Są to przyrządy, jak nazwa wskazuje, indywidualne – najczęściej umieszczane przy uchu pracownika.

wzorcowanie dozymetrów hałasu
pn-61252 polska norma

Norma na Wzorcowanie Dozymetrów Hałasu

Laboratorium wzorcujące SVANTEK wykonuje wzorcowania indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk zgodnie z PN-EN 61252 „Elektroakustyka – Wymagania dotyczące indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk.”. Wszystkie pomiary wykonywane zgodnie z procedurą są wykonywane w pełnej zgodności z oczekiwaniami powyższej normy. Wzorcowanie musi być wykonane w odpowiednich warunkach środowiskowych – dla temperatury powinno być to od 20 do 26 st. C, dla wilgotności od 25% do 70%, dla ciśnienia od 970 hPa do 1050 hPa. Warunki te kontrolowane są przed serią pomiarów, a także po niej.

Jakie wartości są mierzone podczas wzorcowania?

Podczas wzorcowania dozymetru wykonywane są takie zadania jak wyznaczenie czułości akustycznej, wyznaczenie charakterystyk częstotliwościowych korekcyjnych, wyznaczenie liniowości dozymetru czy wyznaczenie odpowiedzi dozymetru na sygnały krótkotrwałe oraz impulsy. Dodatkowo sprawdza się także wskaźnik przesterowania i błędy liniowości odpowiedzi dozymetru na zmianę czasu całkowania. Wszystkie te wyznaczone parametry w sposób kompletny charakteryzują działanie dozymetru.

Jakie informacje można znaleźć na świadectwie wzorcowania dozymetru akustycznego?

Na świadectwie wzorcowania indywidualnego miernika ekspozycji na dźwięk znajdują się dane o zlecającym, data wydania świadectwa, data wykonania pomiarów, warunki meteorologiczne, w których wykonane były pomiary, a także cała seria wyników pomiarów wraz z niepewnościami przedstawiona w formie tabelarycznej.

wzorcowanie miarnika świadectwo wzorcowania

Ile trwa Wzorcowanie Dozymetrów Hałasu w laboratorium SVANTEK?

Sprzęt po dotarciu do laboratorium może być wzorcowany dopiero po uzyskaniu przez niego stanu równowagi środowiskowej. Czas na uzyskanie równowagi jest zwykle równy ok 4-5h. Wzorcowanie indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk jest dość czasochłonne dlatego, że do wyznaczenia błędów liniowości jeden pomiar powinien trwać w najdłuższym przypadku 720 s. Zaś jeżeli chodzi o wyznaczenie odpowiedzi na sygnały krótkotrwałe to tutaj czas całkowania dla jednego pomiaru może wynosić prawie 50 minut. W związku z powyższym wzorcowanie dozymetrów, podobnie jak w miernikach poziomu dźwięku, może trwać od 2 do 3 dni roboczych.

Ile kosztuje Wzorcowanie Dozymetrów Hałasu?

Koszt wzorcowania indywidualnego miernika ekspozycji na dźwięk zależy od ilości kanałów dozymetru. W dozymetrach można wzorcować także filtry pasmowe oktawowe lub tercjowe.

Zapytaj o ofertę na
Wzorcowanie Dozymetrów Hałasu

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat wzorcowania. 

  processing...