Wzorcowanie Mikrofonów Pomiarowych

Wzorcowanie Mikrofonów Pomiarowych dla dwóch częstotliwości – 250 Hz oraz 1000 Hz

Po co wzorcować mikrofony pomiarowe?

Mikrofon pomiarowy jest elementem toru pomiarowego jeżeli wykorzystujemy go w komplecie z miernikiem poziomu dźwięku. W takiej sytuacji nie ma konieczności wzorcowania samych mikrofonów. Konieczność taka istnieje, w sytuacji korzystania z mikrofonu jako z wzorca jednostki w laboratorium. Laboratoria wzorcujące są zobowiązane do zachowania spójności pomiarowej z głównym wzorcem jednostki, dlatego wzorcują mikrofony w innych laboratoriach. W przypadku wzorcowania mikrofonów pomiarowych ważna jest jak najmniejsza niepewność pomiarowa, aby wzorzec pomiarowy innego laboratorium nie wprowadzał wstępnej niepewności dla kolejnych wzorcowań. W laboratorium SVANTEK możemy pochwalić się zdolnością pomiarową rzędu 0,09 dB. Aktualnie mikrofony pomiarowe są wzorcowane tylko w 3 laboratoriach wzorcujących w kraju – Laboratorium SVANTEK, GIG Katowice oraz Główny Urząd Miar.

wzorcowanie mikrofonów pomiarowych
pn-61094

Zgodnie z jaką normą są wzorcowane mikrofony pomiarowe w SVANTEK?

Laboratorium wzorcujące SVANTEK wyznacza czułość mikrofonów zgodnie z normą PN-EN 61094-5:2016-12 „Elektroakustyka — Mikrofony pomiarowe — Część 5: Wzorcowanie ciśnieniowe roboczych mikrofonów wzorcowych metodami porównawczymI”. Wzorcowanie te wykonywane jest metodą porównawczą z mikrofonem wzorcowym. Laboratorium oferuje wzorcowanie dla dwóch częstotliwości – 250 Hz oraz 1000 Hz.

Jakie wartości są mierzone podczas wzorcowania?

Podczas wzorcowania wyznaczana jest skuteczność (czułość) mikrofonu wzorcowego. Czułość ta może być wyznaczana dla dwóch częstotliwości – 250 Hz oraz 1000 Hz. Kontrolowane są także warunki meteorologiczne, które mogą mieć znaczący wpływ na działanie mikrofonu. Laboratorium wzorcujące SVANTEK w zakresie akredytowanym nie wyznacza charakterystyki mikrofonu.

Jakie informacje można znaleźć na świadectwie wzorcowania mikrofonu?

Na świadectwie wzorcowania mikrofonu pomiarowego znajdują się informację o podmiocie zlecającym wzorcowanie, dacie tego wzorcowania oraz o warunkach meteorologicznych panujących w laboratorium podczas wzorcowania. Ponadto świadectwo zawiera także dane o badanym mikrofonie – jego typ, numer seryjny oraz producenta. Na drugiej stronie świadectwa można znaleźć wyniki wzorcowania wraz z niepewnościami przedstawione w formie tabelarycznej oraz szczegółowe informacje związane z pomiarem wykonanym na potrzeby wzorcowania – czyli np. wykorzystana metoda i uwzględnienie wstępnej polaryzacji mikrofonu 200 V.

wzorcowanie miarnika świadectwo wzorcowania
wzorcowanie

Ile trwa wzorcowanie mikrofonów pomiarowych w laboratorium SVANTEK?

Mikrofony podobnie jak inny sprzęt dostarczany do laboratorium mierzone są dopiero po osiągnięciu stanu równowagi klimatycznej. Zwykle w laboratorium trwa to kilka godzin. Na sam pomiar mikrofonu konieczne jest od 3 do 4 godzin. Zatem taki mikrofon pomiarowy może wrócić do klienta już po 2-3 dniach roboczych od dostarczenia go do laboratorium.

Ile kosztuje Wzorcowanie Mikrofonów Pomiarowych?

Koszt wzorcowania jest zależny od ilości wzorcowanych częstotliwości. Aktualnie laboratorium wzorcujące SVANTEK oferuje wzorcowanie jednej lub dwóch częstotliwości.

Zapytaj o ofertę na
Wzorcowanie Mikrofonów Pomiarowych
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat wzorcowania. 

  processing...