Ask for price

Kalibrator drgań

SV 110

SV110 Przenośny kalibrator drgań służący do weryfikacji czujników drgania maszyn oraz sprawdzenia przetworników drgań miejscowych przed i po pomiarze zgodnie z normą ISO 8041.

Zależnie od wybranej częstotliwości użytkownik może ustawić poziom kalibracji od 1 m/s2 do 10 m/s2. Ustawienia wprowadzane są przy pomocy interfejsu użytkownika, który tworzą trzy przyciski oraz wyświetlacz typu OLED.

Sprawdzane czujniki mocuje się w wygodny sposób za pomocą specjalnego wkrętu, dysku lub dedykowanego adaptera. Maksymalne obciążenie wzbudnika to 300g na 80 Hz co w praktyce umożliwia kalibrację czujnika wraz z magnesem.

Zgodnie z wymaganiami ISO 8041, SV110 przenośny kalibrator drgań posiada wbudowany czujnik referencyjny, dzięki czemu wszelkie nieprawidłowości działania są sygnalizowane przez dwie diody LED na obudowie kalibratora. Kalibrator posiada wbudowane baterie wielokrotnego ładowania, które umożliwiają mu 12 godzin ciągłej pracy.

SV110 Przenośny kalibrator drgań
Bestseller
separator
SV110 Vibration Calibrator
ISO 8041
separator
SV110 Vibration Calibrator
Wytrzymała konstrukcja

Pobierz

Ulotkę

SV 110 Przenośny kalibrator drgań

Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać przenośny kalibrator drgań SV 110 w procesie weryfikacji czujników drgań maszyn oraz w sprawdzaniu przetworników drgań miejscowych.
sv110 przenosny kalibrator drgan

Zapytaj o

SV 110 Kalibrator drgań

SV 110 Kalibrator drgań

SV 110 to ręczny kalibrator drgań przeznaczony do sprawdzenia czujników drgań zgodnie z ISO 8041 zarówno na częstotliwości 80 Hz, jak i 160 Hz.

Zobacz akcesoria

SV_CA_VC - Wzorcowanie kalibratora drgań mechanicznych

SV_CA_VC - Wzorcowanie kalibratora drgań mechanicznych

Wzorcowanie kalibratora drgań mechanicznych

SV_CA_SV110 - Kalibracja fabryczna kalibratora drganiowego SV 110

SV_CA_SV110 - Kalibracja fabryczna kalibratora drganiowego SV 110

Kalibracja fabryczna SV 110 kalibratora drganiowego

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Powiązane

  Pliki

  processing...