Ask for price

Aplikacja mobilna Building Acoustics PRO

inteligentny asystent kompleksowych pomiarów akustycznych

Ta zaawansowana aplikacja mobilna, kompatybilna z miernikami poziomu dźwięku Svantek wyposażonymi w interfejs Bluetooth®, takimi jak SVAN 979 oraz SV 971A całkowicie zmienia doświadczenia związane z pomiarami akustyki budowlanej i analizą akustyczną. Dostępna na obie platformy mobilne iOS oraz Android, krok po kroku prowadzi użytkownika przez procedurę pomiarową, aż do finalnego raportu.

Aplikacja BUILDING ACOUSTICS PRO, usprawnia proces pomiarów akustycznych, zgodnie z wytycznymi określonymi w normach serii: PN-EN ISO 140, PN-EN ISO 16283 czy PN-EN ISO 3382-2. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, skutecznie prezentuje wyniki pomiarów na wyświetlaczu telefonu i generuje raporty zgodne z normą ISO. Dodatkowo, aplikacja może być wykorzystywana wraz ze źródłem dźwięków uderzeniowych SP 95, do badań izolacyjności w zakresie niskich częstotliwości. Aplikacja organizuje gromadzone dane pomiarowe i dane opisowe (np. wymiary badanych pomieszczeń) w projekty, obsługiwane przez aplikację desktopową SvanPC++.

Precyzyjny pomiar akustyki budynku za pomocą nowej aplikacji mobilnej SVANTEK

Każdy z tworzonych projektów pomiarowych jest bezpiecznie zapisywany w pamięci miernika poziomu dźwięku, wraz z odpowiednimi plikami pomiarowymi. W celu zapewnienia personalizacji danego projektu, aplikacja Building Acoustics PRO umożliwia dodawanie zdjęć i komentarzy głosowych, co czyni ją niezbędnym narzędziem zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów akustyki. W przypadku pomiarów wskaźnika transmisji mowy (STIPA) za pomocą SVAN 979, procedura pomiarowa jest zgodna z normą IEC 60268-16:2011. Wykorzystując interfejs Bluetooth®, łączy się z SV 977D, wyświetlając wyniki STIPA i bezpiecznie zapisując je w pamięci urządzenia.

bluetooth
Bluetooth®
separator
aplikacja mobilna
Aplikacja mobilna
separator
czas pogłosu rt60
Czas pogłosu RT60
separator
stipa
STIPA

Pobierz

Ulotkę

Aplikacja mobilna Building Acoustics PRO

Dowiedz się więcej na temat pomiarów akustyki budowlanej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej BUILDING ACOUSTICS PRO i mierników SVANTEK.
building acoustics pro ulotka

Główne

Cechy

background

Akustyka budynków

intuicyjna procedura pomiarowa krok po kroku z aplikacją mobilną

Aplikacja Building Acoustics PRO prowadzi użytkownika krok po kroku przez procedury pomiarowe akustyki budynków takie jak: pomiary izolacyjności akustycznej przegród oraz ściany zewnętrznej budynku, pomiar czasu pogłosu RT60, pomiar wskaźnika zrozumiałości mowy STIPA. Aplikacja umożliwia dodanie do raportu pomiarowego zdjęć oraz dodatkowych opisów. Wszystko to dla wygody użytkownika.
akustyka budynków
background

Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach zgodnie z normą PN-EN ISO 16283

szybsze i łatwiejsze pomiary akustyczne z wykorzystaniem dwóch mierników poziomu dźwięku jednocześnie

Aplikacja mobilna Building Acoustics PRO, umożliwia pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych za pomocą jednego, lub nawet dwóch mierników poziomu dźwięku SVANTEK jednocześnie. Aplikacja wspiera użytkownika podczas pomiarów akustycznych w pomieszczeniach nadawczym i odbiorczym, a także podczas pomiaru czasu pogłosu, oraz tła akustycznego. Wyniki pomiarów, wykorzystywane są do automatycznego generowania raportów zgodnie z ISO.
pomiary izolacyjności akustycznej
background

Szybkie raportowanie pomiarów akustycznych

generowanie i drukowanie raportów zgodnie z PN-EN ISO 16283

Aplikacja Building Acoustics PRO umożliwia drukowanie raportów z pomiarów akustycznych w formie arkuszy kalkulacyjnych MS Excel lub dokumentów PDF. Raporty generowane są bezpośrednio z aplikacji, dzięki czemu można je dowolnie personalizować, przeglądać lub wysyłać pocztą elektroniczną.
raport projektu akustycznego

Główne

Aplikacje

background

Izolacyjność od dźwięków powietrznych

pomiary akustyczne krok po kroku

Aplikacja mobilna Building Acoustics PRO, umożliwia pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych za pomocą jednego, lub nawet dwóch mierników poziomu dźwięku SVANTEK jednocześnie. Aplikacja wspiera użytkownika podczas pomiarów akustycznych w pomieszczeniach nadawczym i odbiorczym, a także podczas pomiaru czasu pogłosu, oraz tła akustycznego. Wyniki pomiarów, wykorzystywane są do automatycznego generowania raportów zgodnie z ISO.
Czytaj więcej
Izolacyjność od dźwięków powietrznych
background

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

pomiary akustyczne z wykorzystaniem stukacza młotkowego lub gumowej kuli

Nowa aplikacja mobilna SVANTEK, obsługuje pomiary akustyczne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych zgodnie z normą PN-EN ISO 16283-2, lub PN-EN ISO 140-7 zarówno przy użyciu gumowej kuli, jak i stukacza młotkowego. Korzystając z łączności Bluetooth®, aplikacja mobilna łączy się z miernikiem poziomu dźwięku w czasie rzeczywistym i wykorzystuje wykonane pomiary do obliczenia wartości znormalizowanego poziomu uderzeniowego oraz wartości L’n w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 50 Hz do 5 kHz. Aplikacja umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie wielu pozycji źródła dźwięków uderzeniowych.
Czytaj więcej
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych
background

Izolacyjność ściany zewnętrznej

wyznaczanie wskaźnika izolacyjności akustycznej

Pomiar izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej budynku, nigdy nie był tak prosty jak z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Building Acoustics PRO. Podczas konfiguracji projektu i zadania, możliwe jest zdefiniowanie położenia źródła dźwięku względem ściany zewnętrznej zgodnie z wymaganiami oraz przeprowadzenie procedury pomiarowej z wykorzystaniem dwóch mierników poziomu dźwięku, umieszczonych na zewnątrz budynku oraz w pomieszczeniu odbiorczym.
Czytaj więcej
izolacyjność ściany zewnętrznej
background

Czas pogłosu RT60

pomiary czasu pogłosu metodą szumu przerywanego oraz metodą odpowiedzi impulsowej

Aplikacja mobilna Building Acoustics PRO, to idealne rozwiązanie do pomiarów czasu pogłosu RT60 z wykorzystaniem mierników SVANTEK wyposażonych w moduł Bluetooth®. Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs aplikacji, umożliwia precyzyjne ustawienia procedury pomiarowej, pobieranie wyników RT60 z miernika oraz generowanie raportu. Możliwe jest dokonanie pomiarów akustycznych czasu pogłosu zarówno metodą szumu przerywanego jak i metodą impulsową, zgodnie z PN-EN ISO 3382-2.
Czytaj więcej
czas pogłosu rt60
background

Pomiary STIPA

wyznaczanie wskaźnika zrozumiałości mowy STI

Jakość mowy w kanale transmisji, określana się przy użyciu wskaźnika STI (Speech Transmission Index) w skali od 0 do 1. Zastosowania STI obejmują ocenę systemów nagłośnienia i systemów ratunkowych, kanałów komunikacyjnych, zrozumiałości mowy, komunikacji w pomieszczeniach i audytoriach. Pomiary zrozumiałości mowy metodą STIPA, wykonywane są przez mierniki SVANTEK takie jak SVAN 979 czy SV 971A, zgodne z normą IEC 60268-1. Aplikacja mobilna Building Acoustics PRO upraszcza proces pomiarowy i generuje raport, który można przesłać do dowolnego urządzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń bezprzewodowych lub aplikacji komunikacyjnych.
Czytaj więcej
pomiary zrozumiałości mowy stipa

Filmy

Video

Aplikacja Building Acoustics PRO - Nowa odświeżona wersja!

Nowa aplikacja mobilna SVANTEK - Building Acoustics PRO

Aplikacja Building Acoustics PRO - Czas pogłosu RT60

Pomiar czasu pogłosu RT60 z wykorzystaniem nowej aplikacji mobilnej SVANTEK - Building Acoustics PRO

Dowiedz się

Aplikacja Building Acoustics PRO

Aplikacja Building Acoustics PRO

Aplikacja mobilna Building Acoustics Pro, inteligentny asystent kompleksowych pomiarów akustycznych.

Ta zaawansowana aplikacja mobilna, kompatybilna z miernikami poziomu dźwięku Svantek wyposażonymi w interfejs Bluetooth®, takimi jak SVAN 979 oraz SV 971A, całkowicie zmienia doświadczenia związane z pomiarami akustyki budowlanej i analizą akustyczną.

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Pobierz

  aplikację

  processing...