background

Pomiary zrozumiałości mowy STIPA

Pomiary zrozumiałości mowy zgodnie z normą IEC 60268-16

Pomiary zrozumiałości mowy metodą STIPA opierają się na pomiarach wskaźnika transmisji mowy STI dla systemów PA za pomocą uproszczonego sposobu i sygnału testowego.

Systemy nagłośnieniowe (PA) i dźwiękowe (VA) w kompleksach budynków (lotniska, dworce, centra handlowe i sale koncertowe) mają na celu informowanie ludności o kierunkach ewakuacji w sytuacjach awaryjnych. Jeśli jednak takie zapowiedzi zostaną źle zrozumiane ze względu na niską jakość systemu, może to doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Dlatego bardzo ważne jest zaprojektowanie, zainstalowanie i poprawna weryfikacja zrozumiałości mowy takich systemów nagłaśniających. Ponadto systemy ogłoszeń publicznych mogą mieć prawne lub umowne wymagania dotyczące poziomu zrozumiałości mowy, na przykład w środowisku medycznym, przemysłowym lub komercyjnym.

Wskaźnik transmisji mowy (STI) jest stosowany przy pogorszeniu zrozumiałości mowy wywołanym przez kanał transmisyjny. Metoda STI polega na wykorzystaniu sygnału testowego przyłożonego do kanału transmisyjnego i analizie odebranego sygnału testowego.

 

stipa measurement

IEC 60268

Metodologia

Jakość transmisji mowy w kanale jest określana w wartościach STI od 0 do 1. Na podstawie uzyskanej wartości STI można określić potencjalną zrozumiałość mowy. Zastosowania STI obejmują ocenę systemów nagłośnienia i systemów ratunkowych, kanałów komunikacyjnych, zrozumiałości mowy, komunikacji w pomieszczeniach i audytoriach itp.

STIPA (wskaźnik transmisji mowy dla systemów nagłośnieniowych) jest podejściem pochodnym STI, które zostało opracowane do szybkich pomiarów efektów elektroakustycznych i akustycznych środowiska, które wpływają na zrozumiałość mowy w akustyce pomieszczenia i / lub systemach nagłośnieniowych.

Pomiary zrozumiałości mowy STIPA są wykonywane przez przyrządy SVANTEK takie jak SVAN 979 czy SV 971A są zgodne z normą IEC 60268-16: 2011. Specjalna aplikacja na smartfony / tablety „BA Assistant” upraszcza proces pomiarowy i generuje raport, który można przesłać do innego urządzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń bezprzewodowych lub aplikacji komunikacyjnych.

Pomiarowa

Aparatura

sound exposure meter

Miernik poziomu dźwięku

Miernik poziomu dźwięku spełniający specyfikacje klasy 2 lub klasy 1 normy IEC 61672-1, zgodny z normą IEC-60268-16.

talk-box

Głośnik

Źródło sygnału testowego (Audio TalkBox) generujące skalibrowany akustycznie sygnał dźwiękowy emulujące poziom mowy osoby mówiącej.

STIPA funkcja

Mowę można opisać jako szum, którego natężenie jest modulowane przez sygnały o niskiej częstotliwości. Sygnał STIPA zawiera takie modulacje intensywności przy 14 różnych częstotliwościach modulacji, rozłożonych na 7 pasm oktawowych.

building-acoustic-app

Aplikacja Asystent

Aplikacja mobilna Asystent BA prowadzi użytkownika przez procedury STIPA zgodnie z wybranym standardem.

Do pomiarów STIPA niezbędne jest użycie miernika wyposażonego w funkcjonalność spełniającą normę IEC-60268-16, który spełnia wymagania normy na mierniki poziomu dźwięku zgodnie z IEC 61672-1. W organizacji pomiarów oraz obliczeń STIPA miernik wspierany jest przez dedykowaną aplikację mobilną. Sygnał STIPA jest z reguły odtwarzany przez głośniki dostępne w badanym systemie informacji publicznej, w niektórych przypadkach używane są dedykowane głośniki.

Porozmawiajmy

O akustyce

porozmawiajmy o akustyce
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Polecane

  Produkty

  Filmy

  Video

  processing...