background

Akustyka budowlana

Pomiary według normy ISO 16283

Akustyka budynków odnosi się do poziomu komfortu akustycznego mieszkańców budynków. Większość pomiarów akustycznych budynków wykonywana jest zgodnie z normą ISO 16283 która określa procedury pomiarowe izolacyjności akustycznej budynków.

Seria norm ISO 16283 uwzględnia: izolację od dźwięków powietrznych dwóch pomieszczeń przyległych i należących do różnych jednostek mieszkalnych, izolację od dźwięków powietrznych przez fasady w porównaniu z hałasem zewnętrznym oraz izolację od dźwięków uderzeniowych podłóg.

akustyka budowlana

ISO 16283

Metodologia

Procedura pomiaru izolacji akustycznej składa się z następujących kroków:
• Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu źródłowym
• Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym
• Pomiar tła akustycznego
• Pomiar czasu pogłosu
Wynik pomiaru to ważony pozorny wskaźnik redukcji dźwięku: R’w – to pojedyncza liczba znamionowa izolacji od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami w danym zakresie częstotliwości.

Pomiarowa

Aparatura

sound exposure meter

Miernik poziomu dźwięku

Przyrządy do pomiaru akustyki budynków powinny spełniać wymagania dla oprzyrządowania klasy 1 zgodnie z normą IEC 61672-1.

Źródło dźwięku

Do pomiarów izolacyjności od dźwięków powietrznych używa się pomocą dookólnego źródła dźwięku, które równomiernie emituje dźwięk we wszystkich kierunkach, co pozwala na prawidłowy pomiar izolacji i czasu pogłosu.

Stukacz

Pomiary izolacyjności od dźwięków uderzeniowych wykonuje się za pomocą stukacza, która zgodnie z ISO 10140 ma mieć pięć młotków umieszczonych w linii.

building-acoustic-app

Aplikacja Asystent

Aplikacja mobilna Asystent prowadzi użytkownika przez pomiar zgodnie z normą ISO 16283 oraz udostępnia narzędzia do raportowania.

Przyrządy do pomiaru akustyki budynków powinny spełniać wymagania dla oprzyrządowania klasy 1 zgodnie z normą IEC 61672-1. Filtry oktawowe i 1/3 oktawowe powinny spełniać wymagania klasy 1 zgodnie z normą IEC 61260. Pomiar czasu pogłosu powinien być zgodny z wymogami normy ISO 3382-2.

Miernik poziomu dźwięku należy kalibrować przed i po serii pomiarów za pomocą kalibratora klasy 1 zgodnie z normą IEC 60942. Urządzenie powinno być sprawdzane w akredytowanym laboratorium w odstępach nie przekraczających 1 roku.

Porozmawiajmy

O akustyce

porozmawiajmy o akustyce
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Polecane

  Produkty

  Filmy

  Video

  processing...