Ask for price

Kalibrator dźwięku klasy 2

SV 34B

SV34B Kalibrator akustyczny klasy 2 generuje sygnał odniesienia 114 dB przy 1 kHz i jest przeznaczony do kalibracji mierników poziomu dźwięku klasy 2 i dozymetrów hałasu z mikrofonami 1/2″. Kalibrator posiada solidną obudowę, która zapewnia użytkownikom komfort pewnego trzymania.

SV34B Kalibrator akustyczny automatycznie dostosowuje poziom kalibracji w oparciu o informację z wbudowanych czujników: piezorezystancyjny oraz  czujników ciśnienia i temperatury. Próbkowany sygnał z referencyjnego czujnika piezorezystancyjnego wskazuje poziom aktualnie generowanego sygnału w pętli sprzężenia zwrotnego. Na podstawie informacji o poziomie sygnału, aktualnych wartościach ciśnienia i temperatury mikroprocesor reguluje wzmocnienie sygnału głośnikowego w celu wytworzenia odpowiedniego poziomu ciśnienia akustycznego w komorze kalibratora.

SV34B Kalibrator akustyczny
Klasa 2
separator

114dB
separator
noise dosimeter
Kalibracja dozymetrów

Główne

Zastosowanie

background

Hałas na stanowiskach pracy

Kalibracja dozymetrów i mierników klasy 2

Kalibrator akustyczny to urządzenie wytwarzające ciśnienie akustyczne o określonym poziomie i częstotliwości. Innymi słowy, taki kalibrator jest wzorcem ciśnienia akustycznego. Za pomocą takiego wzorca możemy sprawdzić dokładność pomiarów wykonanych miernikiem poziomu dźwięku i / lub skalibrować go w przypadku wystąpienia błędu.
Czytaj więcej
kalibracja dozymetru halasu

Zapytaj o

SV 34B – Kalibrator Akustyczny Klasy 2

SV 34B – Kalibrator Akustyczny Klasy 2

Kalibrator dźwięku SV 34B klasy 2 generuje poziom 114 dB przy częstotliwości 1 kHz. Kalibrator ma zastosowanie do kalibracji mierników poziomu dźwięku klasy 2 i dozymetrów z mikrofonami 1/2". Produkt objęty jest 36 miesięczną gwarancją od daty rejestracji.

SV_CA_AC1 - Wzorcowanie kalibratora akustycznego (jeden poziom)

SV_CA_AC1 - Wzorcowanie kalibratora akustycznego (jeden poziom)

Wzorcowanie kalibratora akustycznego (jeden poziom)

SA 34 - Futerał skórzany do kalibratorów akustycznych

SA 34 - Futerał skórzany do kalibratorów akustycznych

Futerał skórzany do kalibratorów akustycznych

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Powiązane

  Pliki

  processing...