Ask for price

Usługi Automatycznego Monitoringu

SvanNET

SvanNET oferuje automatyczne usługi monitoringu hałasu, drgań i zapylenia w zakresie zdalnej obsługi danych pomiarowych. W ramach SvanNET Usługi Automatycznego Monitoringu wspierane jest zdalne połączenie ze stacjami monitoringu hałasu, drgań i zapylenia. W celu zapewnienia niezawodności dostępu oraz bezpieczeństwa danych, SvanNET został zlokalizowany na serwerach Microsoft Azure.

W ramach SvanNET Usługi Automatycznego Monitoringu prowadzona jest zautomatyzowana kontrola nad punktami monitoringu, pobieraniem i dostępem do danych a także udostępnianiem danych w formie publicznej strony, która może być zabezpieczona hasłem. Dodatkowo SvanNET oferuje dostęp do punktów monitoringu w formie interfejsu strony internetowej gdzie użytkownik może dokonać zmian konfiguracji urządzeń.


systemy monitoringu
separator

nowość

Pobierz

Ulotkę Informacyjną

SvanNET Usługi Automatycznego Monitoringu

Usługi Automatycznego Monitoringu SvanNET to rozszerzenie podstawowej funkcjonalności SvanNET oferujące w pełni automatyczne, zdalne zarządzanie wielopunktowymi pomiarami hałasu, drgań i zapylenia. Dowiedz się więcej o narzędziach automatycznego monitoringu i bezpieczeństwie Twoich danych!

Filmy

Video

SvanNET

Usługi Automatycznego Monitoringu hałasu

Video Tutorial (EN)

Part 1: Introduction

Video Tutorial (EN)

Part 2: Remote Communication Services

Video Tutorial (EN)

Part 3: Station Configuration

Video Tutorial (EN)

Part 4: Automatic Monitoring Services: Overview

Video Tutorial (EN)

Automatic Monitoring Services: Templates, Configure Panels

Video Tutorial (EN)

Automatic Monitoring Services: Noise Project Setup

Video Tutorial (EN)

Automatic Monitoring Services: Vibration Project

SvanNET – Usługi Automatycznego Monitoringu

SvanNET – Usługi Automatycznego Monitoringu

SvanNET Usługi Automatycznego Monitoringu to rozwiązania on-line wpierające wielopunktowy monitoring hałasu, drgań i zapylenia w zakresie zdalnej komunikacji, pobierania i przechowywania danych, raportowania oraz publikacji wyników pomiarów. Usługi automatyczne są oferowane w formie licencji w zależności od liczby punktów pomiarowych np. 1,5,10, 20 itp.

SvanNET Subskrypcja dla konta z 1 stacją - rok

SvanNET Subskrypcja dla konta z 1 stacją - rok

SvanNET Subskrypcja dla konta z 1 stacją - rok

SVANNET_5A - SvanNET Subskrypcja dla konta z 5 stacjami - 1 rok

SVANNET_5A - SvanNET Subskrypcja dla konta z 5 stacjami - 1 rok

SvanNET Subskrypcja dla konta z 5 stacjami - rok
  lub podaj dane kontaktowe:

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Pliki

  Do pobrania

  processing...