Ask for price

Stacja monitoringu hałasu z SVAN 979

SV 279 PRO

SV279 PRO Stacja monitoringu hałasu oparta na mierniku poziomu dźwięku klasy 1 SVAN 979. Walizka wykonana w standardzie IP 65 zawiera akumulator, którego czas pracy może być wydłużony poprzez zastosowanie
zewnętrznego akumulatora lub panelu słonecznego. Inteligentny zespół ładowania pozwala na podłączenie panelu słonecznego bez użycia dodatkowych kontrolerów. W walizce zastosowano wytrzymałe, wodoodporne złącza wykonane w standardzie wojskowym.

Osłona wszechpogodowa może być w łatwy sposób instalowana na maszcie/statywie wykorzystując standardowy gwint. Wszelkie akcesoria znajdują się w poręcznej walizce.
System zapewnia pomiar takich wyników jak Leq, Max, Min oraz Peak wraz ze wszystkimi standardowymi filtram oraz przebiegiem historii czasowej z dwoma konfigurowalnymi krokami pomiaru. Zapis wyników możliwy jest w trzech profilach akustycznych, które pozwalają na pomiar z trzema różnymi filtrami (np. A, C, Z) jak i z trzema różnymi stałymi czasowymi (np. Fast, Slow, Impulse).
SVAN 979 może być w łatwy sposób wyjęty ze stacji i używany jako podręczy miernik poziomu dźwięku.

SV279 PRO Stacja monitoringu hałasu wykorzystuje modem 4G do zdalnej komunikacji z Internetem. SvanNET jest serwerem wspierającym połączenie między komputerem i stacją. SvanNET pozwala na użycie dowolnej karty SIM niezależnie czy ma publiczny czy prywatny adres IP. Ponadto umożliwia dostęp do statusu stacji monitoringu przy użyciu smartfonu czy tabletu.

SV279 PRO Stacja
System monitoringu
separator
SV279PRO Noise Monitoring Station
Hałas w środowisku
separator
SV279PRO Noise Monitoring Station
Wodoodporna obudowa
SV 279 PRO – Stacja monitoringu hałasu

SV 279 PRO – Stacja monitoringu hałasu

Zestaw SV 279PRO składa się z dwóch walizek. Główna jednostka wraz z miernikiem poziomu dźwięku Klasy 1 SVAN 979 oraz wewnętrznym akumulatorem 17Ah znajdują się w wodoodpornej walizce. Zewnętrzny zasilacz oraz osłona wszechpogodowa mikrofonu znajdują się w dodatkowej walizce transportowej. Zestaw posiada certyfikat fabrycznej kalibracji oraz KARTĘ GWARANCYJNĄ (36 miesięcy gwarancji). Ponadto zestaw zawiera licencję na oprogramowanie komputerowe.

Zobacz akcesoria

SvanNET Subskrypcja dla konta z 1 stacją - rok

SvanNET Subskrypcja dla konta z 1 stacją - rok

SvanNET Subskrypcja dla konta z 1 stacją - rok

SVANNET_5A - SvanNET Subskrypcja dla konta z 5 stacjami - 1 rok

SVANNET_5A - SvanNET Subskrypcja dla konta z 5 stacjami - 1 rok

SvanNET Subskrypcja dla konta z 5 stacjami - rok

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.


   Liczba produktów w Twoim zapytaniu (1)

   Wybierz datę prezentacji DEMO:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.


   Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

   Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

   Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

   ]

   Powiązane

   Pliki

   processing...