Ask for price

Iskrobezpieczny dozymetr hałasu

SV 104IS

SV104IS Iskrobezpieczny dozymetr hałasu jest przeznaczony do pomiarów ekspozycji na hałas w miejscach gdzie istnieje zagrożenie wybuchem substancji łatwopalnych. Dozymetr określa dawkę hałasu zgodnie z normą ISO 9612.

SV104Is posiada funkcję autokalibracji, polegającej na automatycznym przeprowadzaniu kalibracji po wykryciu sygnału z kalibratora akustycznego. Dane z pomiaru sprawdzającego wykonanego przed i po całej serii pomiarowej, są automatycznie zapisywane w pliku zawierającym historię czasową pomiaru całodziennego.

SV104IS Iskrobezpieczny dozymetr hałasu wyposażony został w mikrofon oparty na technologii MEMS, charakteryzujący się wysoką odpornością mechaniczną. Dodatkowo wibracje i udary mogące mieć wpływ na wyniki pomiaru są wykrywane przez wbudowany czujnik drgań i zaznaczane w postaci markera w historii czasowej. Opcjonalna funkcja nagrywania dźwięku, włączana w zależności od poziomu hałasu, pozwala na zarejestrowanie zdarzeń, które w istotnym stopniu wpływają na wynik całodziennej ekspozycji na hałas.

SV104IS Svantek
Iskrobezpieczny
MEMS microphone Svantek
Mikrofon MEMS
Svantek patented
Opatentowany

Główne

Cechy

Iskrobezpieczeństwo ATEX i IECEx

Iskrobezpieczny dozymetr hałasu przeznaczony do pracy w trudnych warunkach

Iskrobezpieczeństwo (IS) to technika ochrony zapewniająca bezpieczną eksploatację sprzętu elektronicznego w strefach zagrożonych wybuchem poprzez ograniczenie energii elektrycznej i cieplnej w urządzeniu. SV 104IS jest osobistym dozymetrem hałasu zgodnym z wymaganiami ATEX i IECEx.
SV104IS Iskrobezpieczny dozymetr hałasu

Mikrofon w technologii MEMS

Dożywotnia gwarancja na mikrofon

MEMS to opatentowana technologia półprzewodników stosowana w mikrofonach Svantek. Czujniki MEMS są bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne, dodatkowo technologia MEMS zużywa znacznie mniej energii niż czujniki tradycyjne, wydłużając czas pracy baterii. Mikrofony MEMS oferowane przez Svantek posiadają dożywotnią gwarancję producenta.
SV104IS intrinsically safe dosimeter

Dozymetr klasy 2

Dozymetr spełnia wymagania norm na dozymetry i mierniki klasy 2

Dozymetr został zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania norm ANSI S1.25 i IEC 61252 dla dozymetrów hałasu oraz normy IEC 61672 dla mierników poziomu dźwięku klasy 2. SV 104IS r nadaje się do pomiarów narażenia na hałas zgodnie z normami ISO 9612 oraz OSHA, MSHA i ACGIH. Rejestrowanie historii czasowej wyników, takich jak Leq, Max, Min i Peak z dwoma równoczesnymi krokami rejestracji, jest zapisywane w pamięci wewnętrznej. Produkt zapisuje również wszystkie wyniki dozymetryczne, takie jak DOSE, TWA, Lav.
Svantek ISO

Auto-kalibracja

Funkcja auto-kalibracji wykrywa sygnał kalibracyjny i automatycznie rozpoczyna proces kalibracji

Dozymetr SV 104IS został zaprojektowany aby ułatwiać procedury pomiarowe, dlatego funkcja auto-kalibracji wykrywa sygnał kalibracyjny i automatycznie rozpoczyna proces kalibracji, zapisując dane kalibracji razem z plikiem pomiarowym, zarówno przed jak i po dokonaniu pomiaru.
SV104IS intrinsically safe dosimeter

Główne

Zastosowanie

Hałas w miejscu pracy

Iskrobezpieczny osobisty dozymetr hałasu

SV 104IS jest iskrobezpiecznym dozymetrem hałasu posiadający certyfikację zgodnie z ATEX oraz IECEx. Dozymetr spełnia wymagania normy PN-EN 61252 dla dozymetrów hałasu a także normy PN-EN 61672 dla mierników dźwięku Klasy 2 w UE. Dozymetr idealnie nadaje się do pomiarów ekspozycji na hałas, zgodnie ze strategiami określonymi w normie PN-EN 9612.
Czytaj więcej
SV104IS Svantek

Filmy

Video

Zapytaj o

SV 104IS Iskrobezpieczny dozymetr hałasu

SV 104IS Iskrobezpieczny dozymetr hałasu
Standardowy zestaw SV 104IS zawiera mikrofon MEMS SV 27IS oraz osłonę przeciwwietrzną. Dozymetr ma wbudowaną pamięć o pojemności 64 MB oraz złącze na podczerwień do komunikacji z opcjonalną stacją dokującą. Każdy przyrząd SV104IS posiada certyfikat fabrycznej kalibracji, KARTĘ GWARANCYJNĄ (36 miesięcy gwarancji) oraz KARTĘ GWARANCYJNĄ NA MIKROFON (dożywotnia gwarancja). Ponadto zestaw zawiera licencję na oprogramowanie komputerowe.

Zobacz akcesoria

SF104IS_OCT - Licencja na filtry 1/1 oktawy do SV 104IS

SF104IS_OCT - Licencja na filtry 1/1 oktawy do SV 104IS

Licencja na filtry 1/1 oktawy do SV 104IS

SF104IS_WAV - Licencja na zapis zdarzeń audio do SV 104IS

SF104IS_WAV - Licencja na zapis zdarzeń audio do SV 104IS

Licencja na zapis zdarzeń audio do SV 104IS  lub podaj dane kontaktowe:

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.


  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.


  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.
   lub podaj dane kontaktowe:

   Liczba produktów w Twoim zapytaniu (1)

   Wybierz datę prezentacji DEMO:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

   Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.


   Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.


   Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

   Pliki do

   Pobrania

   processing...