Ask for price

Miernik poziomu dźwięku klasy 1

SVAN 971

SVAN971 jest cyfrowym analizatorem i miernikiem poziomu dźwięku klasy 1 posiadającym zatwierdzenie typu w Polsce. Trzy profile umożliwiają jednoczesny pomiar w charakterystyce częstotliwościowej A, C i Z. Oprogramowanie wewnętrzne pozwala na konfigurację miernika oraz zapisanie ustawień w postaci pliku. Dla każdego profilu możliwe jest zapamiętanie historii czasowej pomiaru z ustalonym krokiem zapisu od 100 milisekund. SVAN971 Miernik poziomu dźwięku posiada również funkcję autokalibracji, oznacza to, że po nałożeniu kalibratora na mikrofon miernik automatycznie rozpoznaje sygnał i prowadzi proces kalibracji.

Niewielkie rozmiary oraz mała waga przyrządu ułatwiają prowadzenie pomiarów hałasu na stanowiskach pracy zgodnie z normą PN-EN 9612. Analiza w pasmach oktawowych lub tercjowych w czasie rzeczywistym oraz funkcja nagrywania zdarzeń audio są dostępne jako opcje.  Zapis widm oraz zdarzeń audio w historii czasowej umożliwia identyfikację niepożądanych zdarzeń akustycznych w oprogramowaniu Supervisor. Ponadto oprogramowanie to umożliwia wizualizację danych i ich transfer do arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu tekstowego.

class 1
Klasa 1
separator
SV110 Przenośny kalibrator drgań
Bestseller
separator
Type Approved
Zatwierdzenie typu

Pobierz

Ulotkę

SVAN 971 Miernik poziomu dźwięku klasy 1

Poznaj główne funkcje oraz zastosowania aplikacyjne przyrządu SVAN 971
miernika poziomu dźwięku klasy 1, posiadającego zatwierdzenie typu w Polsce.

Główne

Cechy

background

Klasa 1

zgodna z normą IEC 61672-1:2013

SVAN971 Miernik poziomu dźwięku spełniający wymagania klasy 1 zgodnie z normą PN-EN 61672-1. Potwierdzeniem zgodności są zatwierdzenia typu w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej. Miernik jest odpowiednim rozwiązaniem do pomiarów hałasu w środowisku pracy zgodnie z normą PN-EN 9612, która sugeruje użycie mierników klasy 1 gdy w hałasie występują wysokie częstotliwości.
SVAN971 Sound Level Meter
background

Niewielki rozmiar miernika i kolorowy wyświetlacz

Poręczny miernik z wyświetlaczem OLED o wysokim kontraście

Główną zaletą SVAN971 jest jego mały rozmiar i waga. Pomimo niewielkich rozmiarów, SVAN971 Miernik poziomu dźwięku oferuje kolorowy wyświetlacz graficzny typu OLED, który ma doskonałą widoczność zarówno przy pełnym świetle jak i w słabo oświetlonych miejscach. Dodatkowo niski pobór prądu wpływa na długi czas pracy na baterii.
SVAN971 Sound Level Meter
background

Automatyczna Kalibracja Akustyczna

wykrywanie sygnału z kalibratora

Funkcja auto kalibracji dostępna w SVAN971 wykrywa sygnał z kalibratora i automatycznie rozpoczyna proces kalibracji, zapisując dane kalibracji razem z plikiem pomiarowym, zarówno przed jak i po dokonaniu pomiaru, zgodnie z ISO 9612.
SVAN971 Sound Level Meter
background

Narzędzie dla profesjonalistów

wytrzymałość, długi czas pracy

Przebieg historii czasowej wyników Leq, Max, Min oraz Peak z dwoma równoczesnymi krokami pomiaru jest zapisywany w pamięci 32 GB (możliwość rozbudowy do 128 GB). Złącze USB umożliwia komunikację z oprogramowaniem PC oraz pozwala na zasilanie przyrządu z zewnętrznego źródła. Jedną z największych zalet SVAN 971 jest długi czas pracy sięgający 2-3 dni robocze (16-24 godzin ciągłej pracy) na jednym zestawie baterii AAA.
SVAN971 Miernik poziomu dźwięku
background

Analiza częstotliwości

w pasmach oktatowych i tercjowych

Analiza w pasmach oktawowych lub tercjowych w czasie rzeczywistym oraz funkcja nagrywania zdarzeń audio są dostępne jako opcja. Zapis widm oraz zdarzeń audio w historii czasowej umożliwia identyfikację niepożądanych zdarzeń akustycznych w oprogramowaniu Supervisor. Ponadto oprogramowanie to umożliwia wizualizację danych i ich transfer do arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu tekstowego.
background

Nagrywanie zdarzeń audio

w formacie WAVE

Nagrywanie zdarzeń audio w formacie WAVE z częstotliwością próbkowania 12kHz. Plik WAVE jest synchronizowany z zapisem historii czasowej i może być odtworzony w programie Supervisor pozwalając na rozpoznanie źródła hałasu. Opcje nagrywania takie jak czas wyzwalanie oraz długość nagrania są konfigurowalne.

Główne

Aplikacje

background

Hałas na stanowiskach pracy

pomiary wykonywane w celu wyznaczenia dziennego poziomu ekspozycji na hałas

Dyrektywa unijna wyznacza dzienne 3 limity dziennego poziomu ekspozycji na hałas: 87 dBA jako nieprzekraczalny limit, 85 dBA jako górny limit w którym należy podjąć działania oraz 80 dBA jako dolny limit, w którym należy podjąć określone działania w celu zabezpieczenia przed osiągnięciem kolejnych limitów. Wiele krajów europejskich do pomiarów stosuje metodę pomiarową opisaną w standardzie ISO 9612, który wykorzystuje 3 strategie pomiarowe: pomiar wg. zadań, pomiar wg. prac, oraz całodzienny pomiar. SVAN 971 jest odpowiednim rozwiązaniem do tego typu pomiarów.
Czytaj więcej
background

Pomiary dźwięku

wszystkie funkcje w jednym małym mierniku

Przyrząd wprowadza bezprecedensową, najnowocześniejszą technologię do miernika tej wielkości. Interfejs użytkownika sprawia, że zarówno konfiguracja, jak i pomiary są łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dla tych, którzy nie mają czasu na pracę z ustawieniami pomiarowymi, SVAN 971 oferuje niezwykle prosty tryb pracy z Start / Stop. Ta innowacja sprawia, że SVAN 971 jest idealnym wyborem do wielu zastosowań, w tym hałasu z higieny przemysłowej, krótkotrwałego hałasu otoczenia, konsultantów akustycznych, inżynierów technicznych i ogólnych pomiarów hałasu. Dodatkowo, SVAN 971 oferuje wyniki szerokopasmowe ze wszystkimi wymaganymi filtrami ważącymi oraz filtrami pasmowymi 1/1 oktawy i 1/3 oktawy.
Czytaj więcej
background

Pomiary hałasu w środowisku

okresowe pomiary środowiskowe

SVAN 971 jest idealnym narzędziem do pomiarów hałasu w środowisku zarówno krótko jak i średnioterminowych. Łatwość użytkownika oraz przejrzysta konfiguracja miernika są jednymi z głównych zalet miernika, które na pewno zostaną docenione podczas pomiarów środowiskowych. Dodatkowo nagrywanie zdarzeń audio oraz analiza częstotliwości idealnie sprawdzą się do identyfikacji źródeł hałasu. Dodając opcjonalne akcesoria SVAN 971 można zmienić w stację monitoringu hałasu idealną do pomiarów długookresowych.
Czytaj więcej

Filmy

Video

Główne funkcje i aplikacje

Poznaj główne funkcje oraz zastosowanie miernika SVAN 971

SVAN 971 - Omówienie przyrządu (EN)

Ogólny przegląd miernika SVAN 971 wraz z opisem przebiegu kalibracji przyrządu.

Zapytaj o

SVAN 971 Miernik poziomu dźwięku klasy 1

SVAN 971 Miernik poziomu dźwięku klasy 1

Zestaw składa się z miernika poziomu dźwięku SVAN 971 klasy 1 z odłączanym przedwzmacniaczem SV 18 i wysokiej jakości mikrofonem ACO SV 7052E, zgodnym z normą IEC61094-4. Lista akcesoriów obejmuje: osłonę mikrofonu SA 22, kartę microSD 8 GB, cztery baterie AAA, kabel USB oraz pendrive z instrukcją obsługi. Każdy SVAN 971 posiada fabryczne świadectwo kalibracji i 36 miesięczną kartę gwarancyjną.

Zobacz akcesoria

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.


   Liczba produktów w Twoim zapytaniu (1)

   Wybierz datę prezentacji DEMO:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.


   Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

   Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

   Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

   ]

   Pliki

   Do pobrania

   processing...