Ask for price

Dozymetr drgań miejscowych

SV 103

SV103 Dozymetr drgań miejscowych to osobisty miernik poziomu ekspozycji na drgania dedykowany do pomiarów drgań miejscowych. Urządzenie spełnia normy ISO 8041:2021 oraz jest idealnym wyborem do wykonywania pomiarów zgodnie z normą ISO 5349-2 oraz Dyrektywą Europejską 2002/44/WE.
Drgania miejscowe są szkodliwe, gdyż mogą spowodować patologiczne zmiany w systemie nerwowym rąk i palców, co powszechnie zwane jest chorobą wibracyjną. W związku z tym, iż choroba wibracyjna jest nieuleczalna, jedynym skutecznym sposobem zapobiegania jej, jest regularny pomiar drgań na stanowiskach pracy. Niestety, w związku z estymacją czasu narażenia, stosowane metody pomiaru drgań miejscowych charakteryzuje duży poziom niepewności (między ±20% a 40%). Nasz SV 103 zmniejsza tą niepewność, ponieważ umożliwia całodniowe pomiary, nie zakłócając normalnego trybu pracy.
SV103 Dozymetr drgań miejscowych został wyposażony w czujniki drgań z detekcją siły nacisku. Rozwiązanie to pozwala na zapis informacji kiedy pracownik miał kontakt z narzędziem wskazując dokładny czas narażenia na wibracje. Przetwornik drgań jest oparty na technologii MEMS, która zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, niski pobór mocy oraz brak efektu DC-shift w przypadkach przesterowania zakresu pomiarowego.
SV 103 jest zasilany za pomocą akumulatorów ładowanych przez port USB, który również umożliwia połączenie dozymetru z komputerem. Dane pomiarowe są bezpiecznie zapisywane we wbudowanej pamięci o pojemności 8GB.
Oprogramowanie „Supervisor”, umożliwia konfigurację urządzenia, jak również przeglądanie i eksport danych pomiarowych do pliku MS Word® w postaci raportu zgodnego z ISO 5349-2.

SV103 Dozymetr drgań miejscowych
drgania miejscowe
separator
technologia MEMS
technologia MEMS
separator

pomiar siły

Pobierz

Ulotkę

SV 103 Dozymetr Drgań Miejscowych

Unikalny dozymetr wibracji z jednoczesnym pomiarem siły i drgań, pozwala na automatyczne wyznaczenie czasu ekspozycji na drgania w celu obliczenia ekspozycji A(8).
SV103 dozymetr drgań miejscowych

Filmy

Video

SV 103 Hand-Arm Vibration Meter

Hand-arm vibration panel with Supervisor software

SV 103 Dozymetr Drgań Miejscowych

SV 103 Dozymetr Drgań Miejscowych

W zestawie SV 103 zawiera dozymetr drgań miejscowych z trójosiowym czujnikiem drgań SV 107 wraz z zestawem adapterów. Do komunikacji z oprogramowaniem PC dołączony jest kabel USB (oraz licencja na program PC). Dodatkowo w zestawie jest ładowarka SA 54 służąca do ładowania wbudowanej baterii dozymetru. Dozymetr posiada certyfikat kalibracji fabrycznej oraz kartę potwierdzającą 36-miesięczną gwarancję producenta.

Zobacz akcesoria

SF103_3OCT - Licencja na filtry 1/1 i 1/3 oktawy do SV 103

SF103_3OCT - Licencja na filtry 1/1 i 1/3 oktawy do SV 103

Licencja na filtry 1/1 i 1/3 oktawy do SV 103

SF103_WAV - Licencja na zapis wave do SV 103

SF103_WAV - Licencja na zapis wave do SV 103

Licencja na zapis wave do SV 103

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.


   Liczba produktów w Twoim zapytaniu (1)

   Wybierz datę prezentacji DEMO:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.


   Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

   Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

   Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

   ]

   Powiązane

   Pliki

   processing...