Ask for price

Przenośny Kalibrator Drgań

SV 111

SV111 Przenośny kalibrator drgań jest dedykowany do sprawdzania mierników drgań oddziałujących na człowieka zgodnie z normą ISO 8041. Przyrząd został skonstruowany w oparciu o trójosiowy przetwornik referencyjny oraz wzbudnik drgań sterowany przez mikroprocesor. Te cechy konstrukcyjne zapewniają doskonałą stabilność częstotliwości i poziomów wytwarzanych drgań, niezalenie od masy wzorcowanych obiektów. Możliwe jest również sprawdzenie prawidłowości zamontowania wzorcowanego przetwornika dzięki funkcji monitoringu w trzech osiach jednocześnie.

Kalibrator SV 111 oferuje wybór poziomu sygnału wzorcowego dla 4 częstotliwości: 16Hz, 80Hz, 160Hz i 640Hz oraz dla różnych poziomów drgań.
Maksymalna masa sprawdzanego czujnika to 1 kg, co pozwala na sprawdzenie kompletnego czujnika siedziskowego. Zamocowanie przetwornika w niewłaściwy sposób sygnalizowane jest przez diody LED na panelu sterowania,
podając oś, która wymaga korekcji. Dostępny zestaw adapterów umożliwia kalibrację różnego typu przetworników w tym czujnika drgań ogólnych montowanych bezpośrednio do kalibratora.


Bestseller
separator
SV110 Vibration Calibrator
ISO 8041
separator
New Features
Czujnik referencyjny

Pobierz

Ulotkę

SV 111 Przenośny kalibrator drgań

Weryfikacja i kalibracja czujników drgań oddziałujących na człowieka i czujników drgań budynków i gruntu w oparciu o trójosiowy przetwornik referencyjny oraz wzbudnik drgań sterowany przez mikroprocesor.
przenosny kalibrator drgan

Główne

Cechy

background

Kalibrator wieloczęstotliwościowy

Cztery częstotliwości: 16 Hz, 80 Hz, 160 Hz i 636 Hz

Kalibrator jest odpowiedni dla wszystkich typów przetworników drgań dla PRZYSPIESZENIA, PRĘDKOŚCI i PRZEMIESZCZENIA przy częstotliwości 15,92 Hz; 79,6 Hz; 159,2 Hz i 636,6 Hz. W zależności od wybranej częstotliwości użytkownik może również wybrać poziom kalibracji od 1 m s2 do 10 m/s2. Maksymalne obciążenie 1 kg przy 15,92 Hz umożliwia kalibrację czujników siedziskowych drgań ogólnych. Maksymalna waga 300 gramów przy 79,58 Hz umożliwia kalibrację akcelerometrów wraz z dołączonymi magnesami montażowymi.
kalibrator wieloczestotliwosciowy
background

Zaprojektowany zgodnie z ISO8041

Dedykowany do sprawdzenia czujników drgań ogólnych i miejscowych

Kalibrator drgań SV 111 jest przeznaczony do sprawdzania czujników drgań ogólnych i miejscowych zgodnie z normą ISO 8041 - przed i po serii pomiarów. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w terenie w celu sprawdzenia poprawności działania, dlatego kalibrator jest umieszczony w przenośnej, wzmocnionej walizce.
sv111 zgodny z iso8041
background

Wbudowany czujnik referencyjny

System wykrywa i sygnalizuje błędy podczas kalibracji

Zgodnie z wymogami ISO 8041 czujnik referencyjny mierzy drgania poprzeczne w celu wykrycia wszelkich zakłóceń sygnału kalibracyjnego. Trzy diody LED zapalą się na panelu kalibratora, gdy zostanie wykryta nieprawidłowość spowodowana przez drgania poprzeczne. Ta unikalna cecha zapewnia stabilność poziomu i częstotliwości sygnału kalibracji niezależnie od testowanego obiektu.
przenosny kalibrator drgan

Filmy

Video

Zapytaj o

SV 111 – Przenośny Kalibrator Drgań

SV 111 – Przenośny Kalibrator Drgań

Standardowy zestaw zawiera kalibrator drgań SV 111 wraz z ładowarką do baterii wewnętrznej. Do zestawu dołączony jest również adapter do kalibracji przetwornika siedziskowego oraz komplet końcówek do śrubokrętów. SV 111 objęty jest 36-miesięczną gwarancją Svantek.

Zobacz akcesoria

SV_CA_VC - Wzorcowanie kalibratora drgań mechanicznych

SV_CA_VC - Wzorcowanie kalibratora drgań mechanicznych

Wzorcowanie kalibratora drgań mechanicznych

SV_CA_SV111 - Kalibracja fabryczna kalibratora drganiowego SV 111

SV_CA_SV111 - Kalibracja fabryczna kalibratora drganiowego SV 111

Kalibracja fabryczna kalibratora drganiowego SV 111

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Powiązane

  Pliki

  processing...