Ask for price

Dwukanałowy Dozymetr Hałasu Klasy 1

SV 102A+

SV102A+ Dwukanałowy dozymetr hałasu klasy 1 oferuje unikalną możliwość użycia jako dwukanałowy miernik poziomu dźwięku klasy 1 oraz analizator 1/1 oktawy i 1/3 oktawy w czasie rzeczywistym. Trzy profile akustyczne na kanał umożliwiają równoległe pomiary z niezależnie zdefiniowanymi filtrami i stałymi czasowymi detektora RMS. Zaawansowane rejestrowanie historii czasowej w każdym profilu, wraz z zapisem widm i zapisem zdarzeń dźwiękowych pozwala na precyzyjne identyfikowanie źródeł hałasu. Dane pomiarowe są zapisywane w dużej pamięci 8 GB i można je łatwo pobrać na dowolny komputer za pomocą interfejsu USB i oprogramowania Supervisor.

SV102A+ Dwukanałowy dozymetr hałasu może również wykonywać pomiary w ludzkim uchu – za pomocą SV 25S – specjalnego mikrofonu do pomiarów w technice MIRE. SV 102A+ wraz z SV 25S umożliwiają wykonywanie testów rzeczywistego współczynnika redukcji skuteczności ochronników słuchu – pomiary pod słuchawkami lub nausznikami.

SV102A+ Dwukanałowy Dozymetr Hałasu
Dwa kanały
separator
class 1
Klasa 1
separator
SV110 Przenośny kalibrator drgań
Bestseller

Główne

Cechy

background

MIRE technika pomiaru

Zastosowanie mikrofonu w uchu pracownika

Pomiar ISO 11904-1 MIRE (mikrofon w uchu) polega na pomiarze dźwięku w uchu i wykonaniu analizy w pasmach jednej trzeciej oktawy. SV 102A+ może wykonywać takie analizy przy użyciu specjalnej sondy mikrofonowej SV 25S na wejściu do kanału słuchowego. Technika MIRE jest polecana w sytuacjach, w których normalne metody dozymetryczne są nieodpowiednie, na przykład w centrum obsługi telefonicznej, gdzie dźwięk dochodzi ze słuchawek. Opcja pomiarów MIRE wymaga mikrofonu SV 25S MIRE i opcji 1/3 oktawy.
SV102A+ Dual Channel Dosimeter
background

Precyzja Klasy 1

Dozymetr hałasu i miernik poziomu dźwięku klasy 1 w jednym urządzeniu

Miernik spełnia wymagania klasy 1 według normy IEC 61672 i może być używany podczas pomiarów w bardzo niskich temperaturach (do-10 °C) lub gdy hałas jest zdominowany przez wysokie częstotliwości, zgodnie z zaleceniami normy ISO 9612 W tym celu częstotliwość próbkowania SV 102A+ wynosi 48 kHz.
Svantek IEC
background

Wejście dwukanałowe

Pomiary klasy 1 z dwoma mikrofonami

Dwa kanały wejściowe SV 102A+ pozwalają na jednoczesne pomiary przy użyciu dwóch mikrofonów, które można umieścić po obu stronach ludzkiej głowy. Za pomocą mikrofonu MIRE można również umieścić jeden mikrofon na ramieniu, a drugi wewnątrz ucha, co służy do weryfikacji tłumienia ochronników słuchu lub różnych zestawów słuchawkowych (np. słuchawki pilotów).
SV102A+ Dual Channel Dosimeter

Główne

Zastosowanie

background

Hałas na stanowiskach pracy

Pomiary hałasu klasy 1 na stanowiskach pracy

SV 102A + to wyjątkowy dwukanałowy dozymetr hałasu klasy 1 przeznaczony do dokładnego pomiaru narażenia na hałas w miejscach pracy zdominowanych przez wysokie częstotliwości oraz w niskich temperaturach. Wraz z opcją pomiaru MIRE (mikrofon w uchu) zgodnie z ISO 11904-1 dwukanałowy SV 102A + stanowi kompletne narzędzie do pomiarów hałasu w pracy.
Czytaj więcej
SV102A+ Dual Channel Dosimeter
SV 102A+ Dwukanałowy Dozymetr Hałasu Klasy 1

SV 102A+ Dwukanałowy Dozymetr Hałasu Klasy 1

Standardowy zestaw SV 102A + zawiera przedwzmacniacz SV15 z kablem, mikrofon SV 7052E, 2 baterie AA, kartę pamięci 8 GB i kabel USB do komunikacji z PC. Każdy SV 102A + posiada fabryczne świadectwo kalibracji oraz 36-MIESIĘCZNĄ GWARANCJĘ po rejestracji produktu. Standardowy zestaw zawiera również licencję na oprogramowanie PC.

Zobacz akcesoria

SF102A+_3OCT - Licencja na filtry 1/1 i 1/3 oktawy do SV 102A+

SF102A+_3OCT - Licencja na filtry 1/1 i 1/3 oktawy do SV 102A+

Licencja na filtry 1/1 i 1/3 oktawy do SV 102A+

SF102A+_REC - Licencja na zapis zdarzeń audio do SV 102A+

SF102A+_REC - Licencja na zapis zdarzeń audio do SV 102A+

Licencja na zapis zdarzeń audio do SV 102A+

  lub podaj dane kontaktowe:

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.


   lub podaj dane kontaktowe:

   Liczba produktów w Twoim zapytaniu (1)

   Wybierz datę prezentacji DEMO:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.


   Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

   Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

   Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

   ]

   Powiązane

   Pliki

   processing...