Ask for price

Dwukanałowy Dozymetr Hałasu Klasy 2

SV 102+

SV102+ Dwukanałowy dozymetr hałasu dedykowany do pomiarów na stanowiskach pracy zgodnie z normą ISO 9612 oraz ISO 11904-1. Przyrząd jest zgodny z wymogami na klasę drugą mierników poziomu dźwięku zgodnie z normą IEC 61672.
Unikalną cechą jaką oferuje SV 102+ jest możliwość wykonywania pomiarów w uchu, tzw. MIRE (Mircophone in Real Ear). Pomiar MIRE zgodny z normą ISO 11904-1 jest jedynym sposobem na określenie rzeczysiwtej dawki hałasu od źródeł znajdujących się blisko ucha, takich jak słuchawki telefonów czy słuchawki pilota śmigłowców. Technologia MIRE wymaga analizy tercjowej mierzonego sygnału, która w SV 102+ jest dostępna jako opcja dodatkowa.
SV102+ Dwukanałowy dozymetr hałasu posiada wiele funkcji ułatwiających pomiar, takich jak nagrywanie komentarzy głosowych przed i po pomiarze w celu identyfikacji plików pomiarowych, zapis audio w trakcie pomiaru w celu identyfikacji zdarzeń akustycznych czy funkcję autokalibracji – upraszczającą kalibrację przed i po pomiarze do minimum – wystarczy nałożyć kalibrator na mikrofon aby dokonać automatycznej kalibracji.
Raportowanie zgodnie z normami ISO zapewnia oprogramowanie Supervisor, pozwalające na zapis szablonów raportów ułatwiając pracę użytkownika

Svantek SV102A+
Dwa kanały
separator
SV102+ Dwukanałowy dozymetr hałasu
Klasa 2
separator
SV110 Przenośny kalibrator drgań
Bestseller

Główne

Cechy

background

Technika pomiaru MIRE

Pomiar mikrofonem umieszczonym w uchu

Pomiar ISO 11904-1 MIRE (mikrofon w uchu człowieka) polega na pomiarze dźwięku w uchu i analizie w pasmach 1/3 oktawy. SV 102+ może wykonywać takie analizy za pomocą specjalnej sondy mikrofonowej SV 25S umieszczonej na wejściu do przewodu słuchowego. Technika MIRE może być używana do pomiaru narażenia na hałas w sytuacjach, w których normalne metody dozymetryczne są nieodpowiednie, na przykład w centrum obsługi telefonicznej, gdzie dźwięk dochodzi ze słuchawek. Opcja pomiarów MIRE wymaga mikrofonu SV 25S MIRE i opcjo 1/3 oktawy.
SV102A+ Dual Channel Dosimeter
background

Pomiar dwukanałowy

Równoczesny pomiar przy użyciu dwóch mikrofonów

W przeciwieństwie do klasycznych jednokanałowych dozymetrów hałasu, dwukanałowy SV 102+ daje wyjątkową możliwość jednoczesnej oceny ekspozycji po obu stronach głowy. Jest to szczególnie ważne, gdy pracownik jest narażony na hałas pochodzący z dominującego źródła kierunkowego, gdzie umieszczenie mikrofonu tylko z jednej strony mogłoby zaniżać rzeczywisty poziom narażenia na hałas. Innym zastosowaniem technologii dwukanałowej jest jednoczesny pomiar hałasu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz dowolnych ochronników słuchu, przy użyciu mikrofonu SV 25S MIRE.
SV102+ Dual Channel Dosimeter
background

Wbudowany analizator częstotliwości

Opcje zapisu 1/1 i 1/3 oktawy oraz zdarzeń audio

Unikalną cechą dozymetrów SV 102+, jest ich zdolność do jednoczesnej analizy 1/1 lub 1/3 oktawy i nagrywania zdarzeń audio. Zastosowanie analizy 1/1 oktawy jest najdokładniejszą metodą prawidłowego doboru środków ochrony słuchu zgodnie z ISO 4869-2, a jednoczesne nagrywanie dźwięku pozwala użytkownikowi wychwycić i wyeliminować fałszywe dźwięki wpływające na wynik narażenia na hałas.
SV102+ Dual Channel Dosimeter

Main

Applications

background

Hałas na stanowiskach pracy

Dwukanałowy pomiar ekspozycji na hałas

Wykonywanie jednoczesnego pomiaru po obu stronach głowy jest wymagane przez normę ISO9612 w przypadku kierunkowych źródeł hałasu. Wiąże się to z tłumieniem wysokich częstotliwości przez głowę operatora. Typowe aplikacje tego typu pomiarów to pomiary hałasów od wystrzałów czy np. pomiary hałasu od maszyn umieszczonych z jednej strony operatora. Obliczenia dziennej dawki ekspozycji na hałas wpierane są przez dedykowane oprogramowanie Supervisor.
Czytaj więcej
SV102A+ Dual Channel Dosimeter
SV 102+ Dwukanałowy Dozymetr Hałasu

SV 102+ Dwukanałowy Dozymetr Hałasu

Standardowy zestaw SV 102+ zawiera SV 25D mikrofon ceramiczny klasy 2 w obudowie 1/2" z wbudowanym przedwzmacniaczem i zintegrowanym kablem, 2 baterie AA, kartę pamięci 8 GB i kabel USB do komunikacji z komputerem. Każdy SV 102A + ma certyfikat fabrycznej kalibracji oraz 36-MIESIĘCZNA GWARANCJA po zarejestrowaniu produktu Standardowy zestaw zawiera również licencję na oprogramowanie PC.

Zobacz akcesoria

SF102+_3OCT - Licencja na filtry 1/1 i 1/3 oktawy do SV 102+

SF102+_3OCT - Licencja na filtry 1/1 i 1/3 oktawy do SV 102+

Licencja na filtry 1/1 i 1/3 oktawy do SV 102+

SF102+_REC - Licencja na zapis zdarzeń audio do SV 102+

SF102+_REC - Licencja na zapis zdarzeń audio do SV 102+

Licencja na zapis zdarzeń audio do SV 102+

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.


   Liczba produktów w Twoim zapytaniu (1)

   Wybierz datę prezentacji DEMO:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.


   Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

   Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

   Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

   ]

   Powiązane

   Pliki

   processing...