Ask for price

Kalibrator dźwięku klasy 1

SV 33B

SV33B Kalibrator akustyczny klasy 1, wytwarzający ciśnienie akustyczne na poziomie odniesienia 114 dB przy częstotliwości 1 kHz.  Kalibrator został zaprojektowany do kalibracji mierników poziomu dźwięku Klasy 1 i Klasy 2 oraz dozymetrów z mikrofonami 1/2″.

SV33B Kalibrator akustyczny wykorzystuje wbudowany referencyjny czujnik piezorezystancyjny do monitorowania sygnału kalibracji, oraz czujników ciśnienia i temperatury do pomiarów warunków zewnętrznych.  Na podstawie informacji o poziomie sygnału, aktualnych wartościach ciśnienia i temperatury mikroprocesor reguluje wzmocnienie sygnału głośnikowego w celu wytworzenia odpowiedniego poziomu ciśnienia akustycznego w komorze kalibratora. Proces ten jest automatyczny, dzięki czemu nie jest wymagana regulacja manualna kalibratora.

 

class 1
Klasa 1
separator
SV110 Vibration Calibrator
Precyzyjna kalibracja
separator
SV110 Przenośny kalibrator drgań
Bestseller

Pobierz

Ulotkę

SV 33B Kalibrator Akustyczny Klasy 1

Skąd wiesz, że wyniki dokonywanych przez Ciebie pomiarów akustycznych są właściwe? Co tak naprawdę oznacza uzyskany przez Ciebie wynik? Odpowiedzi na te i inne pytania, znajdziesz w broszurze na temat kalibratorów akustycznych SVANTEK.

Główne

Zastosowanie

background

Pomiary dźwięku

Kalibracja mierników poziomu dźwięku

Kalibrator akustyczny to urządzenie wytwarzające ciśnienie akustyczne o określonym poziomie i częstotliwości. Innymi słowy, kalibrator akustyczny jest wzorcem ciśnienia akustycznego. Przy pomocy takiego wzorca referencyjnego możemy sprawdzić dokładność pomiarów wykonanych miernikiem poziomu dźwięku. Dokładność kalibratorów akustycznych stosowanych do kalibracji toru pomiarowego powinna odpowiadać klasie dźwięku miernika poziomu dźwięku. W zależności od klasy miernika poziomu dźwięku stosowane są kalibratory klasy 1 lub klasy 2.
Czytaj więcej
automatyczne wykrywanie mikrofonu

Zapytaj o

SV 33B – Kalibrator Akustyczny Klasy 1

SV 33B – Kalibrator Akustyczny Klasy 1

Kalibrator dźwięku SV 33B klasy 1 zapewnia poziom referencyjny 114 dB przy częstotliwości 1 kHz. SV 33B jest zaprojektowany do kalibracji mierników poziomu dźwięku klasy 1 i 2 oraz dozymetrów z 1/2 mikrofonów. Produkt objęty jest 36 miesięczną gwarancją od daty rejestracji.

SV_CA_AC1 - Wzorcowanie kalibratora akustycznego (jeden poziom)

SV_CA_AC1 - Wzorcowanie kalibratora akustycznego (jeden poziom)

Wzorcowanie kalibratora akustycznego (jeden poziom)

SA 34 - Futerał skórzany do kalibratorów akustycznych

SA 34 - Futerał skórzany do kalibratorów akustycznych

Futerał skórzany do kalibratorów akustycznych

  lub podaj dane kontaktowe:

  Liczba wybranych produktów (1)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Powiązane

  Pliki

  processing...