Pomiary hałasu

Światowej klasy eksperci omawiają wszystko, co trzeba wiedzieć o pomiarach hałasu i drgań. Aby zrozumieć pomiary hałasu trzeba wiedzieć, że dźwięk to forma wibracji cząsteczek powietrza, wraz z którymi następuje przepływ energii.  W rezultacie pomiary dźwięku dotyczą zmian lokalnego ciśnienia powietrza wywołanych energią dźwięku.

W tej części akademii możesz studiować następujące tematy:

  • mierniki poziomu dźwięku i próbkowanie hałasu
  • dozymetry hałasu i ekspozycja na hałas
  • stacje monitoringu i hałas w środowisku

calibration-laboratory-svantek

Kalibracja

Kalibracja (wzorcowanie) Co to jest kalibracja? Według normy ISO/IEC GUIDE 99:2007, kalibracja (wzorcowanie) to czynność, która pozwala określić relację pomiędzy wskazaniami badanego urządzenia a wartościami

Learn more
what-is-sound-svantek

Czym jest dźwięk

Czym jest dźwięk? Dźwięk to forma energii, która przemieszcza się w powietrzu poprzez wibracje cząstek powietrza. Dźwięki to również podstawowa forma komunikacji używana przez ludzi

Learn more

RT60 czas pogłosu

RT60 Czas pogłosu Co to jest czas pogłosu RT60? Czas pogłosu RT60 jest kluczowym parametrem akustycznym pomieszczenia. Zgodnie z definicją w ISO 3382, czas pogłosu

Learn more
tonality-measurement-wind-famr

Tonalność

Tonalność Czym jest tonalność? Tonalność to miara jakości dźwięku, która koreluje z tym, jak ludzie postrzegają tonalne składniki dźwięku. Analiza tonalności identyfikuje i mierzy tony

Learn more
processing...