best noise dosimeter

Najlepszy
Dozymetr Hałasu
seria SV 104

Nr 1 na Świecie

class 1

Klasa 2
IEC 61672

vibration detection slm

Detekcja
drgań
przyrządu

system check

Auto
Kalibracja

bluetooth

Bluetooth
Aplikacja Mobilna

noise logging

Logowanie
Nagrania Audio
Analiza Częstotliwości

best noise dosimeter

Klawiatura z opcją blokady

Mocne klipsy montujące

Dioda LED z funkcją alarmu

Modem Bluetooth 

Osłona z gwintem mocującym

Mikrofon MEMS

Kolorowy wyświetlacz

Złącze USB (wersja nieiskrobezpieczna)

 • Dożywotnia gwarancja na mikrofon MEMS oraz 3 lata gwarancji na miernik
 • Pomiary hałasu na miejscu pracy zgodnie z ISO 9612 
 • Użycie mikrofonu MEMS gwarantuje zgodność parametrów takich jak liniowość, zakres pomiarowy czy odpowiedź częstotliwościowa z wymaganiami klasy 2 normy IEC 61672-1
 • Zapis historii czasowej Leq, Max, Min, Peak w dwóch interwałach czasowych jednocześnie w pamięci 8 GB 
 • Opcja oktaw pozwala na identyfikację źródeł hałasu i dobór ochronników słuchu
 • Opcja tercji pozwala na ocenę udziału wysokich i niskich częstotliwości w hałasie
 • Opcja zapisu audio jest synchronizowana z zapisem historii czasowej Leq i pozwala na identyfikację źródeł dźwięku 
 • Cecha wyróżniająca serię dozymetrów SV 104 to energooszczędność. Na jednym ładowaniu dozymetr może pracować ponad 48 godzin
 • Zastosowanie mikrofonów MEMS zapewnia odporność elektromagnetyczną oraz odporność na warunki zewnętrzne, w szczególności na niskie i wysokie temperatury
 • Energooszczędny modem Bluetooth pozwala na użycie aplikacji mobilnych do kontrolowania pomiarów
 • Darmowe aktualizacje oprogramowania
Odtwórz film na temat new-generation-of-noise-dosimeter.

Dowiedz się więcej
na temat dozymetrów
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek pomogą Ci w wyborze sprzętu pomiarowego i doradzą w kwestii pomiarów hałasu. 

  processing...