Zrozumiałość Mowy: Definicja, Pomiar STIPA i Optymalizacja Warunków Akustycznych

Zrozumiałość mowy odnosi się do tego, jak dobrze można zrozumieć osobę mówiącą, z uwzględnieniem zniekształceń i szumów wynikających z właściwości akustycznych pomieszczenia. Metody pomiaru, takie jak STI i STIPA, oceniają jakość transmisji mowy, co pozwala na optymalizację warunków słuchowych w różnych środowiskach.

Co to jest zrozumiałość mowy?

Zrozumiałość mowy odnosi się do tego, jak dobrze można zrozumieć osobę mówiącą. Mowa przekazywana przez osobę lub system nagłośnienia nigdy nie jest odbierana jako dokładna kopia oryginalnego sygnału. Do dźwięku dodawany jest szum tła, a sygnał jest zniekształcany przez właściwości odbicia i pogłosu pomieszczenia. Fale dźwiękowe odbijają się od ścian, sufitu i podłogi, jak również od mebli i osób w pomieszczeniu, co prowadzi do rozmycia sygnału mowy. Może to prowadzić do zmniejszenia zrozumiałości mowy. Dodatkowo, te odbicia mogą tworzyć fale stojące, które wzmacniają pewne częstotliwości i tworzą „gorące punkty”, gdzie dźwięk jest znacznie głośniejszy niż w innych częściach pomieszczenia. 

Speech intelligibility

Jak mierzona jest zrozumiałość mowy?

Zrozumiałość mowy można mierzyć na kilka sposobów. Najpopularniejszą metodą są metody STI i STIPA, które polegają na użyciu sygnału testowego zastosowanego do kanału transmisyjnego oraz analizie odebranego sygnału testowego. Można ją również mierzyć za pomocą wskaźnika artykulacji (AI) lub preferowanego poziomu zakłóceń mowy (PSIL).

Zrozumiałość mowy mierzona jest za pomocą zaawansowanego sprzętu, takiego jak mierniki poziomu dźwięku klasy 1, źródła sygnałów testowych oraz aplikacje wspomagające, które zapewniają zgodność z odpowiednimi normami i standardami.

miernik zrozumiałości mowy

Co to jest wskaźnik transmisji mowy STI?

Wskaźnik transmisji mowy (STI) określa, jak dobrze mowa może być zrozumiana przez kanał transmisyjny. Jakość transmisji mowy jest określana i wyrażana w wartościach od 0 do 1. Wartość 0 oznacza, że mowa jest niezrozumiała, podczas gdy wartość 1 oznacza, że mowa jest w pełni zrozumiała. Na zrozumiałość mowy w danym kanale mogą wpływać różne czynniki, w tym szum tła, echo i zniekształcenia. Uwzględniając te czynniki, można optymalizować kanał transmisyjny oraz pomieszczenie dla określonych warunków słuchowych. Optymalizacja zrozumiałości mowy w pomieszczeniach, wykorzystuje środki takie jak wzmocnienie dźwięku i redukcja czasu pogłosu oraz szumów tła.

STI SVANTEK

Czym jest STIPA?

STIPA (wskaźnik transmisji mowy dla systemów nagłośnienia publicznego) jest pochodną metody STI, opracowaną do szybkich pomiarów efektów elektroakustycznych i akustycznych środowiska, które wpływają na zrozumiałość mowy w akustyce pomieszczeń i/lub systemach nagłośnienia publicznego (PA). Publiczne systemy nagłośnienia (PA) i systemy alarmowe (VA) w kompleksach budynków (lotniska, dworce kolejowe, centra handlowe i hale koncertowe) często mają prawne wymogi dotyczące zrozumiałości mowy. 

 

Co określa norma IEC 60268-16?

Norma IEC 60268-16 określa standardy pomiaru i oceny zrozumiałości mowy w różnych środowiskach. IEC 60268-16 definiuje model zrozumiałości mowy (STI), który jest obiektywnym sposobem mierzenia, przewidywania i poprawy zrozumiałości w każdym otoczeniu. Norma ta wykorzystuje testowe sygnały i metody pomiarowe zaprojektowane specjalnie do oceny zrozumiałości mowy, co pozwala na identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z transmisją mowy przed ich wystąpieniem. Skala kwalifikacyjna w tej normie zapewnia elastyczność dla różnych zastosowań, umożliwiając ocenę jakości transmisji mowy w zakresie od „U” do „A+”.

intelligibility norms

Zapytaj o ofertę
na profesjonalny miernik STIPA
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Nasi konsultanci pomogą Ci w wyborze miernika poziomu dźwięku i doradzą jak go użyć.

  processing...