sound level meter

Miernik poziomu dźwięku z funkcją pomiaru STIPA

SVANTEK SV 971A 

 

class 1

Szeroki zakres pomiarowy z dokładnością klasy 1

bluetooth svantek

Aplikacje dla urządzeń mobilnych

20_Reverberation time RT60

Pomiary czasu pogłosu

STIPA Svantek

Pomiary STIPA

SVANTEK Audio

Nagrywanie zdarzeń audio

Zrozumiałość mowy

Ogłoszenia mówione w miejscach publicznych, takich jak sale lekcyjne, sale konferencyjne, centra handlowe, stadiony, dworce kolejowe, lotniska, sale koncertowe lub podobne miejsca, powinny być zrozumiałe dla odbiorców. Szczególnie ważne jest jasne poinformowanie osób znajdujących się w niebezpieczeństwie o informacjach i kierunkach ewakuacji na wypadek sytuacji awaryjnej. Dlatego niezbędna jest weryfikacja zrozumiałości mowy w tych miejscach przy użyciu powtarzalnej i dokładnej metody i narzędzia jakim jest miernik zrozumiałości mowy.

Wskaźnik zrozumiałości mowy STI

jest parametrem określającym w sposób obiektywny zrozumiałość mowy. Zawiera się w przedziale od 0 do 1. Wartość wskaźnika pozwala bardzo dobrze określić czy dane pomieszczenie jest dostosowane do przekazu słownego.

miernik zrozumiałości mowy

Pomiary wskaźnika STI należy wykonywać stosując metodę FULL STI bądź metodę STIPA. W praktyce metoda STI jest wykorzystywana dość rzadko pełnej wersji a częściej wykorzystuje się pomiary STIPA, głównie z uwagi na krótszy czas pomiaru przy jednocześnie dobrej jakości wyników. Sama metoda opisana jest w normie PN-EN 60268-16.

Dźwiękowy system ostrzegawczy

Systemy Public Address oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) dają użytkownikom obiektu możliwość informowania o zagrożeniu przy wykorzystaniu mowy. Za zadanie mają przekazanie informacji do ogółu ludzi przebywających w zagrożonym obszarze, bez znaczenia czy osoby były wcześniej zaznajomione z treścią nadawanego komunikatu czy słyszą go po raz pierwszy. Systemy te umożliwiają sterowanie ewakuacją, sprawne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz rozgłaszanie istotnych informacji rodzaju zagrożenia czy sposobie postępowania. Dlatego też istotnym jest, aby komunikaty ewakuacyjne były dostatecznie zrozumiałe.

Raport STIPA w 5 krokach:

1. Połącz Miernik zrozumiałości mowy z aplikacją Building Acoustics Assistant App
2. Wybierz typ pomiaru oraz Normę zgodnie, z którą chcesz dokonać pomiaru
3. Wykonaj procedurę pomiarową zgodnie ze wskazaniami w aplikacji, w tym:
– dokonaj pomiaru Tła akustycznego w typowych warunkach
– pomiaru z użyciem symulatora ust/TalkBox’a jako źródła sygnału w pustym pomieszczeniu
4. Po wykonaniu odpowiedniej ilości pomiarów zakończ pomiar w aplikacji – aplikacja automatycznie poda wartość STIPA i CIS
5. Wydrukuj, wyślij lub udostępnij wyniki bezpośrednio z aplikacji.

miernik zrozumiałości mowy
sound level meter

wyświetlacz OLED

Łatwa nawigacja

złącze USB-C

Osłona przeciwwietrzna

Nowy mikrofon

 interfejs Bluetooth®

Miernik zrozumiałości mowy
SV 971A

 • Nowy mikrofon oferujący zakres liniowości LAeq od 27 do 137 dB (140 dB Peak) w jednym zakresie pomiarowym
 • Interfejs Bluetooth®umożliwia połączenie
  z aplikacją Building Acoustics ASSISTANT oraz
  ASSISTANT
 • Nowe oprogramowanie, rozbudowujące
  możliwości pomiarowe miernika w tym o pomiary czasu pogłosu RT 60 oraz wskaźnika zrozumiałości mowy STIPA
 • Analiza częstotliwości w pasmach oktawowych i tercjowych
 • Nagrywanie zdarzeń audio – plik w formacie WAVE, nagrywany z częstotliwością próbkowania 12kHz, 24kHz lub 48kHz
 • Jedną z największych zalet miernika SV  971A, jest długi czas pracy, sięgający 2-3 dni roboczych (16-24 godzin ciągłej pracy) na jednym zestawie baterii AAA.

Building Acoustics Assistant App

Aplikacja Building Acoustics Assistant obsługuje mierniki poziomu dźwięku firmy SVANTEK wyposażone w interfejs Bluetooth® m.in. SV 971A, SV 973, SVAN 977 i SVAN 979. Aplikacja na smartfona BA Assistant prowadzi użytkownika przez procedurę pomiarów: izolacyjności akustycznej zgodnie z normą ISO 16283 czy też pomiarów zrozumiałości mowy STIPA.

TalkBox SP 90

SP90 SVANTEK

Jedynym sposobem na uzyskanie wiarygodnych wyników testu jest użycie dokładnie skalibrowanego źródła sygnału: SP 90
Urządzenie dostarcza sygnały STI, a także wiele innych akustycznych sygnałów testowych. Wykonując testy, po prostu umieść go przed mikrofonem testowanego systemu zamiast mówiącego człowieka. SP 90 jest zaprojektowany z myślą o dokładności i niezawodności, ale także o łatwości użytkowania.

Dowiedz się więcej o pomiarach zrozumiałości mowy i akustyce budowlanej!
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Nasi konsultanci pomogą Ci w wyborze kalibracji miernika poziomu dźwięku i doradzą jak go użyć.

  processing...