noise monitor svantek

Najlepsza Stacja
Monitoringu Hałasu
SV 307A

Nr 1 na Świecie

class 1

Klasa 1
IEC 61672
Zatwierdzenie PTB

MEMS microphone

MEMS
Opatentowany
Mikrofon

system check

Zdalne
Sprawdzenie
Kalibracji

4G communication

4G Modem
SvanNET
Platforma Online

noise logging

Historia Czasowa
Nagrania Audio
Analiza Częstotliwości

noise monitor svantek

Kolorowy wyświetlacz

Klawiatura

4G modem

Osłona przeciwwietrzna

Osłona przeciw ptakom

MEMS mikrofon

Zdalne sprawdzenie kalibracji

GPS

Najlepsza Stacja Monitoringu Hałasu
z mikrofonem MEMS

 • Dożywotnia gwarancja na mikrofon MEMS i 3 lata gwarancji na urządzenie
 • Użycie mikrofonu MEMS w stacji zapewnia zgodność parametrów takich jak liniowość, zakres pomiarowy, czy odpowiedź częstotliwościowa z wymaganiami na dokładność pomiarów według IEC 61672-1 (zatwierdzenie w PTB)
 • Stabilność długookresowa dokładności pomiaru jest kontrolowana przez opatentowany zdalny system sprawdzenia czułości mikrofonu przy użyciu mikrofonów referencyjnych 
 • Dodatkowo wbudowane źródło dźwięku (ok. 100 dB) do sprawdzenia poprawności działania systemu
 • Użycie mikrofonu MEMS gwarantuje odporność elektromagnetyczną oraz odporność na warunki środowiskowe, w szczególności wysokie i bardzo niskie temperatury. Stacja może pracować w warunkach od  (−20 °C) to +60 °C 
 • Stacje oparte na mikrofonach MEMS są łatwe w integracji z innymi systemami monitoringu środowiskowego
Odtwórz film na temat construction site noise monitoring

Dowiedz się więcej
na temat stacji monitoringu hałasu SV 307A
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Nasi Konsultanci pomogą Ci w wyborze sprzętu oraz doradzą w zakresie konfiguracji i pomiarów. 

  processing...