Hałas w środowisku pracy

Dzienny limit ekspozycji na hałas w środowisku pracy to 85 decybeli. Gdy dawka zostanie przekroczona, należy stosować ochronniki słuchu.

Czym są pomiary hałasu w środowisku pracy i jak je przeprowadzać?

Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa przed narażeniem na hałas w środowisku pracy. Poziom hałasu w pracy jest kontrolowany poprzez pomiary z użyciem mierników poziomu dźwięku i dozymetrów hałasu. Celem takich pomiarów jest ocena ryzyka związanego z hałasem. 

 

pomiary hałasu w pracy

Jakie są dopuszczalne wartości hałasu?

W większości krajów na świecie dzienny limit ekspozycji na hałas na wynosi 85 decybeli. Dzienny limit oznacza, iż uśredniony poziom hałasu nie może przekraczać 85 dB w ciągu 8 godzin pracy. W sytuacji, gdy dzienna dawka hałasu zostanie przekroczona, należy stosować ochronniki słuchu.

Czy 85 decybeli to głośny dźwięk?

Poziom 85 dB jest to już dość głośny hałas. Przy tak wysokim poziomie hałasu ludzie mogą nie być w stanie się skupić, prawidłowo komunikować lub usłyszeć zbliżającego się niebezpieczeństwa (np. w postaci poruszających się pojazdów). W spokojnym miejscu pracy poziom hałasu nie przekracza zazwyczaj około 50 decybeli.

how can business save money on dosimeters

Jak wykonać wstępny pomiar hałasu w miejscu pracy?

Jeżeli wydaje Ci się, że w Twoim miejscu pracy jest zbyt głośno, w pierwszej kolejności możesz sprawdzić to za pomocą aplikacji na smartfony. Odczyt nie będzie dokładny, ale pozwoli na orientacyjne określenie czy hałas wynosi 50 decybeli, 60 decybeli, a może 80 decybeli? 

W jaki sposób przeprowadzane są profesjonalne pomiary poziomu hałasu?

Po tym, jak zdecydujesz się na zgłoszenie sprawy do pracodawcy, Powinien on przeprowadzić profesjonalne pomiary hałasu w Twoim miejscu pracy. Sposób ich przeprowadzenia zależy od kraju, wewnętrznych przepisów i norm jakie obowiązują na jego terenie. Badanie takie jest przeprowadzane najczęściej przez konsultanta posiadającego akredytację do prowadzenia tego typu pomiarów z wykorzystaniem miernika hałasu oraz oprogramowania pomiarowego, zgodnego z krajowymi normami oraz przepisami prawa.

Kiedy używa się miernika poziomu dźwięku oraz dozymetru hałasu

Badanie hałasu przeprowadza się za pomocą ręcznego miernika poziomu dźwięku, takiego jak miernik poziomu dźwięku klasy 1 –  SV 971A. Pomiar taki ma na celu precyzyjne określenie poziomów hałasu. W przypadku gdy pracownicy często zmieniają miejsca pracy na terenie firmy, używa się monitoringu hałasu za pomocą dozymetrów hałasu. Dozymetr, to miniaturowy miernik poziomu dźwięku noszony na ramieniu pracownika, z mikrofonem w pobliżu ucha. 

Monitoring hałasu dozymetrem

W trakcie prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem dozymetru, pracownik, wykonując swoje codzienne obowiązki, nosi dozymetr hałasu na ramieniu, blisko ucha, tak, aby urządzenie mogło wyłapać ten sam hałas, który dociera do Twojego ucha. Procedura taka trwa najczęściej przez cały dzień roboczy i powtarzana jest przez trzy lub pięć dni z rzędu. Zebrane dane analizowane są w celu sprawdzenia rzeczywistej ekspozycji na hałas, której doświadczył pracownik.

Czy można oszukać dozymetr?

Nowoczesne dozymetry hałasu, takie jak SV 104A, są inteligentne i zaprojektowane tak aby trudno było je oszukać. Wykorzystują one analizę częstotliwości, wykrywają ruch (oraz jego brak), a nawet nagrywają dźwięk, aby określić, czy hałas pochodzi z rzeczywistego źródła i nie jest spowodowany np. stukaniem w dozymetr. Dodatkowo, profesjonalne dozymetry posiadają blokadę przycisków, która zapobiega ingerowaniu w ich ustawienia podczas prowadzenia pomiarów.

how do dosimeter work

Raport dotyczący ekspozycji na hałas

Po zakończeniu pomiarów oraz analizie zebranych danych, specjalista sporządza raport, w którym opisuje stopień ekspozycji na hałas oraz jego porównanie z obowiązującymi normami. Konsultanci mogą również służyć doradztwem w zakresie działań jakie należy podjąć, w celu niwelowania lub ograniczenia narażenia na hałas. Pamiętaj, że po zakończeniu pomiarów to pracodawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych rozwiązań i zapewnienia Ci odpowiedniej ochrony przed hałasem!

noise exposure report
processing...