22 marca 2021

Działanie 3.4 (2020)

Nasza firma dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich realizuje Projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla Svantek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy.

  • Cel projektu: Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19
  • Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja
  • Wartość projektu: 295 955,31 zł (100% kosztów kwalifikowanych)
  • Czas realizacji projektu: sierpień – październik 2020
processing...