22 marca 2021

Działanie 2.1

Nasza firma dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowała Projekt pt.  „Uzyskanie deklaracji zgodności producenta dla pięciu przyrządów pomiarowych z oferty SVANTEK” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006.

Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo

  • Kwota dofinansowania z Funduszu Unii Europejskiej pokryła połowę wydatków kwalifikowanych
  • Czas realizacji projektu wrzesień 2006 – czerwiec 2007

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej
www.konkurencyjnosc.gov.pl

processing...