22 marca 2021

Działanie 1.4 (2013)

Nasza firma dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje Projekt pt. „Wielopunktowy, bezprzewodowy system do pomiarów akustycznych” w ramach środków publicznych
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

 
 • Celem projektu jest opracowanie systemu do bezprzewodowego, wielopunktowego pomiaru dźwięku. Główną zaletą użytkową projektowanego systemu będzie możliwość wykonywania złożonych zadań pomiarowych w środowisku lub wewnątrz budynków bez konieczności zapewnienia połączeń kablowych pomiędzy elementami systemu. Wyniki pomiarów wykonywanych w systemie będą dostępne w sieci WiFi dzięki czemu możliwe również będzie wykonywanie zadań okresowego monitorowania poziomu dźwięku za pomocą strony internetowej.
 • Rezultaty projektu
  – Jednostka centralna (kontroler) zarządzająca pracą systemu, wyposażona w moduły komunikacji bezprzewodowej z miernikami dźwięku, które w nim pracują oraz z urządzeniami mobilnymi i komputerami stacjonarnymi.
  – Nowy miernik/analizator poziomu dźwięku, ogólnego przeznaczenia wyposażony w modem interfejsu bezprzewodowego i moduł GPS, który będzie w systemie pełnił rolę „punktu pomiarowego”.
  – Nowy miernik/analizator poziomu dźwięku (“punkt pomiarowy”) przeznaczony do pracy na otwartej przestrzeni, wyposażony w specjalną wszechpogodową obudowę, system zdalnej kalibracji oraz modemy interfejsu bezprzewodowego i moduł GPS.
  – Oprogramowanie zapewniające pełną kontrolę wszystkich urządzeń pomiarowych pracujących w systemie (start, stop, wstrzymanie), umożliwiające bieżący odczyt i obserwację wyników pomiarów z dowolnego punktu, zapis wyników na dysku USB, zapewniające komunikację WiFi z otoczeniem oraz synchronizację czasu w urządzeniach pomiarowych.
 • Czas realizacji projektu: marzec 2014 – grudzień 2015

“Dotacje na innowacje!” 

Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
processing...