22 marca 2021

Działanie 2.2.1

Nasza firma dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowała Projekt pt. ”Rozbudowa i poszerzenie oferty produkcyjno-usługowej poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

Podziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

  • Wartość całkowita projektu 1 038 459, 00 PLN
  • Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych
  • Czas realizacji projektu luty 2007 – luty 2009

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej

www.konkurencyjnosc.gov.pl

processing...