22 marca 2021

Działanie 1.4 (2010)

Nasza firma dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje Projekt pt. „Opracowanie nowych i innowacyjnych produktów do pomiaru dźwięku i drgań” w ramach środków publicznych
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej
Badania i rozwój nowoczesnych technologii
 
 
  • Rezultatem projektu będzie powstanie sześciu nowych przyrządów do pomiaru dźwięku i drgań spełniających wymagania na przyrządy klasy pierwszej i drugiej według najnowszych międzynarodowych norm oraz trzech nowych systemów informatycznych.
  • Czas realizacji projektu marzec 2011 –  wrzesień 2015
“Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Więcej na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) www.parp.gov.pl
processing...