22 marca 2021

Działanie 1.4 – 4.1.

Nasza firma dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowała Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych produktów do pomiaru dźwięku i drgań” w ramach środków publicznych
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej
1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz
Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

  • Rezultatem projektu będzie powstanie sześciu nowych przyrządów do pomiaru dźwięku i drgań spełniających wymagania na przyrządy klasy pierwszej według najnowszych międzynarodowych norm oraz dwóch nowych systemów informatycznych .
  • Czas realizacji projektu marzec 2009 – czerwiec 2011

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej www.mg.gov.pl

processing...