Pomiary drgań

Pomiary drgań w środowisku i w miejscach pracy. Przykłady pomiarów drgań budynków, maszyn, wibracji miejscowych i ogólnych. Informacje na temat międzynarodowych norm pomiarowych.

vibration guide

Drgania Mechaniczne

Drgania Mechaniczne Drgania mechaniczne to ruch oscylacyjny obiektu wokół pozycji odniesienia, charakteryzujący się częstotliwością, amplitudą i energią. Mogą pochodzić ze zjawisk naturalnych, takich jak trzęsienia

Przeczytaj
FFT Fast Fourier Transform

FFT Transformata Fouriera

FFT Szybka Transformata Fouriera FFT Szybka Transformata Fouriera umożliwia rozkład sygnałów na ich sinusoidy składowe, umożliwiając analizę w dziedzinie częstotliwości. Co to jest szybka transformata

Przeczytaj

Zespół wibracyjny (HAVS)

Zespół wibracyjny (HAVS) to choroba zawodowa, której przyczyną jest długotrwała ekspozycja na drgania miejscowe. Najczęstszym źródłem drgań oddziałujących na ręce są elektronarzędzia oraz pojazdy mechaniczne.

Przeczytaj
whole-body-vibration

Drgania ogólne

Drgania ogólne Drgania ogólne to drgania mechaniczne, w zakresie częstotliwości od 0,1 do 80 Hz, które przenikają do ludzkiego ciała. Typowym źródłem drgań ogólnych są

Przeczytaj
calibration-laboratory-svantek

Kalibracja

Kalibracja (wzorcowanie) Co to jest kalibracja? Według normy ISO/IEC GUIDE 99:2007, kalibracja (wzorcowanie) to czynność, która pozwala określić relację pomiędzy wskazaniami badanego urządzenia a wartościami

Przeczytaj
processing...