best hand arm vibration meter

Kolorowy wyświetlacz

Złącze USB

Dioda alarmowa LED

3-osiowy MEMS

Czujnik siły

Kabel do czujnika

Klawiatura z blokadą

Najlepszy Miernik
Drgań Miejscowych
SV 103

Nr 1 na Świecie

system check

Nowe
ISO 8041:2021

patented technology

Opatentowana
Technologia

MEMS microphone

3-osiowy
MEMS

contact force

Siła
Kontaktu

vibration measurement

Logowanie
Zapis WAV
Analiza Częstotliwości

vibration dosimeter

Najlepszy
Miernik Drgań
Miejscowych

 • 3 lata gwarancji na sprzęt
 • Pomiar zgodny z ISO 5349 oraz nową normą ISO 8041-2
 • Pomiar drgań 3-osiowym przetwornikiem MEMS zapewnia dokładność pomiaru oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne 
 • Pomiar siły kontaktu dostarcza informacji o prawdziwym czasie narażenia 
 • Pomiar pod rękawicą pozwala oszacować rzeczywisty poziom drgań transmitowany do ręki
 • Zapis historii czasowej wyników RMS, MAX, MIN, PEAK w dwóch krokach zapisu do pamięci 8 GB
 • Analiza tercjowa pozwala na identyfikację źródeł drgań mechanicznych
 • Raporty zgodne z ISO 5349 generowane w oprogramowaniu PC
 • Darmowe aktualizacje oprogramowania
Odtwórz film na temat vibration under gloves

Dowiedz się więcej
o pomiarach drgań miejscowych
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek pomogą Ci w wyborze sprzętu pomiarowego i doradzą w kwestii pomiarów drgań. 

  processing...