vibration monitor 2

4G modem

3-osiowy czujnik drgań

Złącze na panel słoneczny

Wodoodporne złącza

Miernik drgań i hałasu

Zestaw do pomiaru dźwięku

Kontroler wewnętrzny

Wodoodporna walizka

Stacja Monitoringu
Drgań Budynków
SV 258 PRO

Hałas i Drgania

77_Ground vibration

Drania
Budynków
i Gruntu

class 1

Klasa 1
Dźwięk
IEC 61672

40_DinStandard

SWD
DIN 4150-3
Krzywe VC

4G communication

4G modem
SvanNET
Raporty Online

16_ppv

PPV
WAV & FFT
1/3 Oktawy

vibration monitor 2

4G modem

3-osiowy czujnik drgań

Złącze na panel słoneczny

Wodoodporne złącza

Miernik drgań i hałasu

Zestaw do pomiaru dźwięku

Kontroler wewnętrzny

Wodoodporna walizka

Monitoring
Hałasu i Drgań
Budynków i Gruntu

 • 3 lata gwarancji na sprzęt
 • Drgania i hałas mierzone jednocześnie 
 • PPV, VDV, FFT, 1/3 Oktawy, oraz zapis WAV
 • SWD, DIN, BS, VC wbudowane standardy 
 • Krzywe limitów definiowane przez użytkownika
 • Zdarzenia i alarmy drganiowe porównywane z krzywą limitu w urządzeniu
 • Zdarzenia i alarmy od hałasu na poziom decybeli
 • Natychmiastowy SMS oraz email na alarm
 • Zdalny dostęp do danych pomiarowych hałasu i drgań online przez SvanNET
 • Automatyczne raporty z platformy SvanNET
 • Powering from the internal battery, mains, or solar power
Odtwórz wideo

Dowiedz się więcej
na temat stacji monitoringu drgań budynków
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek pomogą Ci w wyborze sprzętu pomiarowego i doradzą w kwestii pomiarów drgań. 

  processing...