Ask for quotation
SV 38V – Przetwornik siedziskowy do SV 106

SV 38V – Przetwornik siedziskowy do SV 106

Przetwornik siedziskowy SV 38V jest przeznaczony do pomiarów drgań ogólnych z miernikiem drgań SV 106. Dzięki wbudowanej pamięci TEDS, informacja o czułości jest automatycznie transferowana do miernika drgań. W trakcie pomiarów SV 38V jest umieszczany na siedzeniu pojazdu lub na oparciu siedzenia.

Do sprawdzenia poprawności działania przetwornika, polecane jest używanie kalibratora drgań SV 111. SV 38V jest oparty na technologii MEMS co oznacza, że jest on bardziej wytrzymały i zużywa mniej energii niż czujniki piezoelektryczne.

SV 38V to przetwornik trójosiowy o czułości 50 mV/(m/s2) przy 15.915 Hz. Zakres pomiarowy przetwornika drgań wynosi od 0.01 ms2 RMS do 50 ms2 PEAK w zakresie częstotliwości od 0.1 Hz do 100 Hz.

Zapytaj

o ofertę

  lub podaj dane kontaktowe:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Powiązane

  Produkty

  Pliki

  Do Pobrania

  processing...