Ask for quotation
SV 151 – Trójosiowy czujnik MEMS do pomiaru drgań ogólnych

SV 151 – Trójosiowy czujnik MEMS do pomiaru drgań ogólnych

SV 151 to trójosiowy czujnik przeznaczony do pomiarów drgań ogólnych z miernikiem drgań SV106. Przetwornik SV 151 jest mocowany do podłogi pod siedzeniem pojazdu, aby monitorować drgania przekazywane z podłogi do stóp kierowcy. Trójosiowy przetwornik SV 151 jest wykonany w technologii MEMS, co oznacza, że zużywa on mniej energii i jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne niż tradycyjne czujniki piezoelektryczne.

SV 151 może być użyty jednocześnie z przetwornikiem siedziskowym do pomiarów transmisji drgań przez siedzenie. Tak zwane pomiary SEAT pozwalają określić czy siedzenie tłumi drgania czy je wzmacnia.

Zakres pomiarowy SV 151 to 160 m/s2 PEAK w zakresie częstotliwości 0d 0 Hz to 500 Hz (± 3 dB). Do kalibracji z użyciem kalibratora drgań zalecane jest użycie adaptera SA 155.

Zapytaj

o ofertę

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Pobierz

  pliki

  processing...