sound level meter

Miernik poziomu dźwięku z funkcją pomiaru STIPA

SVANTEK SV 971A 

 

class 1

Szeroki zakres pomiarowy z dokładnością klasy 1

bluetooth svantek

Aplikacje dla urządzeń mobilnych

20_Reverberation time RT60

Pomiary czasu pogłosu

STIPA Svantek

Pomiary STIPA

SVANTEK Audio

Nagrywanie zdarzeń audio

Zrozumiałość mowy

Ogłoszenia mówione w miejscach publicznych, takich jak sale lekcyjne, sale konferencyjne, centra handlowe, stadiony, dworce kolejowe, lotniska, sale koncertowe lub podobne miejsca, powinny być zrozumiałe dla odbiorców. Szczególnie ważne jest jasne poinformowanie osób znajdujących się w niebezpieczeństwie o informacjach i kierunkach ewakuacji na wypadek sytuacji awaryjnej. Dlatego niezbędna jest weryfikacja zrozumiałości mowy w tych miejscach przy użyciu powtarzalnej i dokładnej metody.

Wskaźnik zrozumiałości mowy STI

jest parametrem określającym w sposób obiektywny zrozumiałość mowy. Zawiera się w przedziale od 0 do 1. Wartość wskaźnika pozwala bardzo dobrze określić czy dane pomieszczenie jest dostosowane do przekazu słownego.

Pomiary wskaźnika STI należy wykonywać stosując metodę FULL STI bądź metodę STIPA. W praktyce metoda STI jest wykorzystywana dość rzadko pełnej wersji a częściej wykorzystuje się pomiary STIPA, głównie z uwagi na krótszy czas pomiaru przy jednocześnie dobrej jakości wyników. Sama metoda opisana jest w normie PN-EN 60268-16.

Dźwiękowy system ostrzegawczy

Systemy Public Address oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) dają użytkownikom obiektu możliwość informowania o zagrożeniu przy wykorzystaniu mowy. Za zadanie mają przekazanie informacji do ogółu ludzi przebywających w zagrożonym obszarze, bez znaczenia czy osoby były wcześniej zaznajomione z treścią nadawanego komunikatu czy słyszą go po raz pierwszy. Systemy te umożliwiają sterowanie ewakuacją, sprawne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz rozgłaszanie istotnych informacji rodzaju zagrożenia czy sposobie postępowania. Dlatego też istotnym jest, aby komunikaty ewakuacyjne były dostatecznie zrozumiałe.

Raport STIPA w 5 krokach:

1. Połącz Miernik z aplikacją Building Acoustics Assistant App
2. Wybierz typ pomiaru oraz Normę zgodnie, z którą chcesz dokonać pomiaru
3. Wykonaj procedurę pomiarową zgodnie ze wskazaniami w aplikacji, w tym:
– dokonaj pomiaru Tła akustycznego w typowych warunkach
– pomiaru z użyciem symulatora ust/TalkBox’a jako źródła sygnału w pustym pomieszczeniu
4. Po wykonaniu odpowiedniej ilości pomiarów zakończ pomiar w aplikacji – aplikacja automatycznie poda wartość STIPA i CIS
5. Wydrukuj, wyślij lub udostępnij wyniki bezpośrednio z aplikacji.

sound level meter

wyświetlacz OLED

Łatwa nawigacja

złącze USB-C

Osłona przeciwwietrzna

Nowy mikrofon

 interfejs Bluetooth®

Miernik poziomu dźwięku
SV 971A

 • Nowy mikrofon oferujący zakres liniowości LAeq od 27 do 137 dB (140 dB Peak) w jednym zakresie pomiarowym
 • Interfejs Bluetooth®umożliwia połączenie
  z aplikacją Building Acoustics ASSISTANT oraz
  ASSISTANT
 • Nowe oprogramowanie, rozbudowujące
  możliwości pomiarowe miernika w tym o pomiary czasu pogłosu RT 60 oraz wskaźnika zrozumiałości mowy STIPA
 • Analiza częstotliwości w pasmach oktawowych i tercjowych
 • Nagrywanie zdarzeń audio – plik w formacie WAVE, nagrywany z częstotliwością próbkowania 12kHz, 24kHz lub 48kHz
 • Jedną z największych zalet miernika SV  971A, jest długi czas pracy, sięgający 2-3 dni roboczych (16-24 godzin ciągłej pracy) na jednym zestawie baterii AAA.

Building Acoustics Assistant App

Aplikacja Building Acoustics Assistant obsługuje mierniki poziomu dźwięku firmy SVANTEK wyposażone w interfejs Bluetooth® m.in. SV 971A, SV 973, SVAN 977 i SVAN 979. Aplikacja na smartfona BA Assistant prowadzi użytkownika przez procedurę pomiarów: izolacyjności akustycznej zgodnie z normą ISO 16283 czy też pomiarów zrozumiałości mowy STIPA.

TalkBox SP 90

SP90 SVANTEK

Jedynym sposobem na uzyskanie wiarygodnych wyników testu jest użycie dokładnie skalibrowanego źródła sygnału: SP 90
Urządzenie dostarcza sygnały STI, a także wiele innych akustycznych sygnałów testowych. Wykonując testy, po prostu umieść go przed mikrofonem testowanego systemu zamiast mówiącego człowieka. SP 90 jest zaprojektowany z myślą o dokładności i niezawodności, ale także o łatwości użytkowania.

Dowiedz się więcej o pomiarach zrozumiałości mowy i akustyce budowlanej!

svantek consultant

Nasz konsultant pomoże Ci w wyborze odpowiedniego miernika poziomu dźwięku
i akcesoriów niezbędnych do Twoich pomiarów. 

processing...