Szkolenie: Hałas Przemysłowy oraz Impulsowy

W dniu 2.03.2023 r. w ramach Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki odbyło się Szkolenie: Hałas Przemysłowy oraz Impulsowy, organizowane przez SVANTEK.

Szkolenie: Hałas Przemysłowy oraz Impulsowy

W dniu 2.03.2023 r. w ramach Szkoły Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki odbyło się szkolenie organizowane przez SVANTEK. Tematem szkolenia był hałas przemysłowy oraz hałas impulsowy. Pierwsze dwa wykłady prowadził Ryszard Danecki – emerytowany pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Dotyczyły one legislacji, aparatury oraz oprogramowania, które odgrywa bardzo ważną rolę podczas pomiarów wyszczególnionych typów hałasu. Pozostałe dwa wykłady były prowadzone przez Andrzeja Chylę – kierownika Laboratorium Badawczego SVANTEK oraz Michała Bukałę – specjalistę ds. pomiarów Laboratorium Badawczego SVANTEK.

Podczas wykładów omówiono dwa nietypowe przypadki pomiarowe oraz ich problematykę. Pierwszy z nich to hałas impulsowy generowany przez strzelnicę. Drugi to hałas przemysłowy pochodzący od agregatu klimatyzacyjnego na dachu budynku. Dodatkowo zaprezentowano także porównanie metody próbkowania oraz metody pomiaru ciągłego w oparciu o pomiary wykonane na myjni samochodowej. Po szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymali imienne dyplomy. Podczas szkolenia można było zapoznać się z najnowszymi produktami firmy SVANTEK oraz porozmawiać ze specjalistami.

szkolenie hałas przemysłowy i impulsowy

Szkoła Zimowa Akustyki Środowiska i Wibroakustyki

Szkoła zimowa Akustyki Środowiska i Wibroakustyki jest organizowana przez Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Akustycznego i odbywa się co roku w hotelu Meta w Szczyrku. Co roku także firma SVANTEK w ramach tego zjazdu przeprowadza dla uczestników jednodniowe szkolenia. Szkolenie jest darmowe dla wszystkich uczestników Szkoły Zimowej. Możliwość uczestnictwa w szkoleniu dla osób nie będących uczestnikami szkoły zimowej jest dodatkowo płatna. Szkolenia SVANTEK cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ na ten jeden dzień do Szczyrku przyjeżdżają reprezentanci z wielu polskich firm akustycznych. W 2022 tematyka szkolenia dotyczyła akustyki budowlanej, zaś w 2019 hałasu i drgań na stanowiskach pracy oraz problematyki hałasu ultradźwiękowego. Wybrane tematy szkoleń są zawsze aktualne i dotyczą ważnych wydarzeń lub rozważań w świecie akustyki.

Zapytaj o ofertę na szkolenia

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat pomiarów hałasu i drgań. 

   

  processing...