Ask for quotation

Pomiary hałasu komunikacyjnego

Pomiary hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska przez drogi, linie kolejowe i tramwajowe.

Prowadzimy akredytowane pomiary hałasu komunikacyjnego zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824), Załącznik nr 3.

 • Wykonujemy pomiary hałasu drogowego, kolejowego i tramwajowego.
 • Oferujemy pomiary dobowe a także długookresowe pomiary monitoringowe.
 • Dysponujemy bazą aparatury pomiarowej, która pozwala nam na prowadzenie wielodobowych pomiarów hałasu w dużej ilości punktów pomiarowych równocześnie.
pomiary halasu komunikacyjnego

Akademia Svantek

Hałas komunikacyjny

Co to jest hałas komunikacyjny? Jak radzić sobie z hałasem komunikacyjnym?

Aby obniżyć poziom hałasu pochodzący z dróg, autostrad i torów kolejowych często konieczne są modernizacje i remonty. Bardzo dobrym narzędziem do walki z hałasem komunikacyjnym są też ekrany akustyczne. Wszystkie te rozwiązania nie gwarantują całkowitej redukcji hałasu. Często konieczne jest działanie na wielu płaszczyznach. Punktem wyjścia do podjęcia jakichkolwiek prac są mapy akustyczne terenów. Aby móc wygrać walkę z hałasem musimy najpierw ten hałas zidentyfikować.

Dowiedz się więcej na temat pomiarów akustycznych od Konsultantów Svantek

Ile kosztuje

Pomiar Hałasu

Zapytaj o ofertę na pomiary hałasu
  Podaj temat zapytania:

  lub podaj dane kontaktowe:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.


  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.


  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  processing...