Ask for quotation
SV 84 – Trójosiowy przetwornik drgań, 1000 mV/g, złącze M12, M6 otwór

SV 84 – Trójosiowy przetwornik drgań, 1000 mV/g, złącze M12, M6 otwór

SV 84 to trójosiowy przetwornik drgań 1000 mV/g do pomiarów drgań gruntu i budynków z miernikami drgań Svantek. Przetwornik posiada szczelną obudowę i jest gotowy do użycia na zewnątrz bez dodatkowej osłony (IP 65).

Montaż na ścianach jest łatwy dzięki otworowi przelotowemu. Trójosiowy przetwornik drgań jest zabezpieczony izolacją przed skutkami przepływu potencjałów elektrycznych.  Podłączenie do przyrządu SVAN 958A wymaga użycia kabla pomiarowego SC 282.

Przetwornik SV 84 ma 3 osie pomiarowe. Jego czułość to 100 mV/(m/s2) ~ 1000 mV/g. Zakres pomiarowy wynosi od 0.0005 m/s2 RMS do 50 m/s2 Peak w zakresie częstotliwości od 0.2 Hz do 3 700 Hz.

Zapytaj

o ofertę

  lub podaj dane kontaktowe:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Powiązane

  Pliki

  processing...