OSA 2023

25.09.2023 | Karpacz, Polska

LXIX Otwarte Seminarium z Akustyki – Karpacz 2023

Otwarte Seminarium Akustyczne, w tym roku organizowane przez Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział we Wrocławiu oraz Katedrę Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Wrocławskiej. W tym roku, seminarium odbędzie się równolegle z konferencją SPSympo23 oraz PGSCA2023, skupiając badaczy i naukowców zajmujących się szeroko pojętą akustyką.

Zapraszamy na warsztaty poświęcone zagadnieniu pomiarów hałasu w pomieszczeniach prowadzone przez pracowników laboratorium badawczego SVANTEK , gdzie będziecie Państwo mogli poznać metodologię pomiarową wraz z wymogami dotyczącymi pomiarów akustycznych.

Warsztaty obejmą następujące zagadnienia:

  • Wartości dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach wg normy PN-B-02151-2:2018-01
  • Prezentacja normy PN-EN ISO 10052:2021-12 Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego — Metoda uproszczona
  • Prezentacja normy PN-EN ISO 16032:2006 Pomiar ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach – Metoda dokładna
  • Porównanie ww. norm
  • Omówienie procedury pomiarowej i aparatury
  • Przeprowadzenie przykładowego pomiaru wraz z obliczeniami
  • Panel dyskusyjny

 

otwarte seminarium z akustyki zaproszenie

Zobacz również:

INTER-NOISE 2024

25.08.2024 | Nantes, FRANCJA

Zobacz więcej

ICSV30

08.07.2024 | Amsterdam, HOLANDIA

Zobacz więcej

AIHA CONNECT 2024

20.05.2024 | Columbus, OH, USA

Zobacz więcej
processing...