Ask for quotation
SVANPC++_RC – Licencja na moduł zdalnej komunikacji USB/GSM

SVANPC++_RC – Licencja na moduł zdalnej komunikacji USB/GSM

O produkcie

SvanPC++_RC to moduł rozszerzający podstawowe oprogramowanie o możliwość zdalnej komunikacji z miernikami serii SVAN95x oraz SVAN97x. Funkcjonalność zdalnej komunikacji polega na połączeniu komputera z dostępem do Internetu z miernikiem wyposażonym w modem GSM lub na podłączeniu komputera z dostępem do sieci lokalnej z miernikiem wyposażonym w moduł LAN/WiFi. SvanPC++_RC pozwala na zdalne zmienianie ustawień miernika, ściąganie danych pomiarowych z miernika oraz na konfigurację alarmów e-mail z poziomu oprogramowania PC (alarmy SMS są dostępne z poziomu miernika wyposażonego w modem GSM). Zaletą modułu zdalnej komunikacji jest możliwość jednoczesnej obsługi wielu mierników i ściągania danych pomiarowych w trybie automatycznym – wystarczy że komputer jest włączony a program sam pobierze dane z mierników. Moduł RC oferuje również automatyczny eksport danych do formatu html, czyli publikację danych on-line w postaci strony internetowe

Zapytaj

o ofertę  lub podaj dane kontaktowe:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.


  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.


  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Powiązane

  Products

  processing...