12 lutego 2024

Szkoła Zimowa Akustyki Środowiska i Wibroakustyki:
26.02 – 1.03 2024, Szczyrk

Kolejna edycja SZKOŁY ZIMOWEJ Akustyki środowiska i Wibroakustyki odbędzie się w dniach 26 lutego – 1 marca 2024 w Hotelu META w Szczyrku.
W tym roku serdecznie zapraszamy na Warsztaty: Akustyka Środowiska, Mapy Akustyczne oraz Akustyka Budowlana i Akustyka Wnętrz.

WARSZTATY:

Akustyka Środowiska, Mapy Akustyczne
27 lutego 2024 (wtorek) 9:00–13:00

Podczas warsztatów, w gronie specjalistów z dziedziny akustyki, skupimy się na omówieniu aktualnych przepisów prawnych dotyczących przeprowadzania pomiarów hałasu w środowisku oraz tworzenia map akustycznych. Przedstawimy również dostępną aparaturę pomiarową oraz wspomagające oprogramowanie.
Ponadto, omówione zostaną praktyczne przykłady zrealizowanych projektów.

LINK do rejestracji uczestnika szkolenia na stronie organizatora.

Akustyka Budowlana i Akustyka Wnętrz
29 lutego 2024 (czwartek) 8:00–13:00

Akustyka budowlana to zgodnie z definicją „dział akustyki architektonicznej obejmujący zagadnienia rozchodzenia się dźwięku w pomieszczeniach
zamkniętych oraz zagadnienia izolacji dźwiękowej przegród budowlanych”. Podczas warsztatów, omówimy min. kwestie doboru właściwych parametrów
akustycznych pomieszczeń, sposoby pomiaru izolacyjności akustycznej oraz dobór odpowiedniej aparatury pomiarowej i oprogramowania do analizy danych pomiarowych.

LINK do rejestracji uczestnika szkolenia na stronie organizatora.

Cena udziału w szkoleniu: 250 zł brutto*
(*dla uczestników LI Szkoły Zimowej udział w szkoleniu jest bezpłatny)

POBIERZ program konferencji.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia na stronie internetowej organizatora, Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego LINK

 

 

Szkoła Zimowa 2024 - Szczyrk
processing...