background

Drgania miejscowe

Pomiary według normy ISO 5349

Drgania miejscowe występują, gdy jedna lub obie ręce mają kontakt z wibrującą powierzchnią, np. narzędzia ręczne, drążki kierownicze, kierownice itp. Na skutek oddziaływania drgań miejscowych w ciele człowieka zachodzą zmiany chorobowe, potocznie nazywane chorobą wibracyjną, której objawem są m.in. białe palce. Jedyną skuteczną metodą przeciwdziałania chorobie wibracyjnej jest ograniczanie narażenia na drgania.

W celu zapewnienia ochrony pracowników przed szkodliwym wpływem drgań opracowano normy pomiarowe, w szczególności ISO 5349. Norma ta specyfikuje wymagania pomiarowe i sposób oceny narażenia na drgania miejscowe. Praktyczne zastosowanie jest opisane w części drugiej tego standardu ISO 5349-2. Pomiary drgań miejscowych wykonuje się miernikami drgań spełniającymi wymagania normy ISO 8041.

ISO 5349-2

Metodologia

Głównym parametrem w ocenie narażenia na drgania miejscowe jest wektor sumy drgań z trzech osi oznaczany jako ahv, który stanowi podstawę do obliczenia dziennej ekspozycji na drgania A(8).  Do jej obliczenia, potrzebna jest analiza czasu wykonywanych prac oraz trybów prac (np. praca z wiertarką z udarem lub bez) oraz dane z reprezentatywnych dla tych prac pomiarów drgań.  Każda praca jest oceniana oddzielnie, a następnie wszystkie są sumowane do wyznaczenia A(8).

W trakcie wykonywania pomiarów kluczowe jest właściwe zamontowanie czujnika drgań. Zgodnie z ISO 5349, czujnik drgań miejscowych powinien być zamontowany w miejscu kontaktu ręki z powierzchnią drgającą. Najbardziej reprezentatywnym miejscem jest środek uchwytu, gdzie czujnik można zamontować przy pomocy specjalnych adapterów. Masa czujnika powinna być jak najmniejsza, tak aby nie wpływała na pomiar. Preferowane jest użycie czujników trójosiowych.

Typowe narażenie na drgania miejscowe składa się z krótkich okresów kontaktu ręki z narzędziem, dlatego pomiar powinien odbywać się w trakcie gdy ręka ma kontakt z narzędziem i kończyć się, gdy kontakt zostaje przerwany (ISO 5349-2:2001).

Aparatura

Pomiarowa

Dozymetr drganiowy

Miernik drgań miejscowych spełniający wymagania normy ISO 8041 oraz ISO 5349.

Siła kontaktu

Detekcja siły kontaktu pozwala na automatyczne wyznaczenie czasu kontaktu ręki z narzędziem.

Analiza tercjowa

Analiza tercjowa sygnału drgań pozwala na identyfikację źródła drgań i wyeliminowanie drgań, których źródłem nie są narzędzia mechaniczne.

Czujniki MEMS

Trójosiowe czujniki MEMS są bardziej wytrzymałe i nie ulegają tzw.  efektowi DC-shift na skutek przesterowania toru pomiarowego.

Ulepszone metody pomiarów drgań miejscowych, o których mowa w normie ISO 5349 wykorzystują detekcję siły kontaktu, aby zminimalizować niepewność oszacowania czasu ekspozycji. Zastosowanie czujników siły stało się możliwe wraz z rozwojem czujników drgań w technologii MEMS, których małe rozmiary pozwalają na umieszczenie czujnika siły w jednej obudowie. To rozwiązanie jest zgodne z normami ISO 5349-2 oraz ISO 10819. Zapis historii czasowej drgań i siły pozwala na dokładne wskazanie czasu narażenia na drgania, gdy dłoń miała kontakt z narzędziem. Dodatkowa walidacja zapisu analizy tercjowej pozwala na jednoznaczne wskazanie źródeł drgań pochodzących od narzędzi mechanicznych.

Porozmawiajmy

O drganiach
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Polecane

  Produkty

  Filmy

  Video

  processing...